20.10.2016, prof. dr hab. Marek Zrałek, „Neutrina kluczem do Nowej Fizyki”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. dr hab. Marek Zrałek

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

  Neutrina kluczem do Nowej Fizyki

Od chwili odkrycia neutrin zaczęły one dostarczać istotnych informacji o mikroświecie. Pozwoliły utrzymać w mocy prawo zachowania energii i pędu; sformułować pierwszy model oddziaływań słabych; zasugerować możliwość istnienia fermionów, będących własnymi antycząstkami; wykryć łamanie symetrii C oraz P czy też wyznaczyć liczbę generacji kwarków i leptonów. Zorientowano się, że pomimo tak słabego oddziaływania neutrina mogą dostarczyć informacje o wielu własnościach materii. Zaczęto budować coraz większe i lepsze detektory mogące je skuteczniej rejestrować.

W efekcie:
• zaobserwowaliśmy neutrina docierające do Ziemi po wybuchu supernowej;
• stwierdziliśmy, że mniej neutrin elektronowych dociera ze Słońca niż przewiduje teoria;
• wykryliśmy ich oscylacje, z czego wynika, że są to cząstki posiadające masę;
• coraz bardziej precyzyjnie znajdujemy elementy macierzy mieszania;
• zaobserwowaliśmy neutrina o ogromnej energii przylatujące z kosmosu;
• są pierwsze symptomy, że w sektorze leptonowym jest łamana symetria CP;
• testujemy spełnianie symetrii Lorentza;
• używamy neutrin do badania efektów kwantowych na makroskopowych odległościach;
• poszukujemy neutrin sterylnych w dużym przedziale masy, a także
• staramy się zaobserwować podwójny bezneutrinowy rozpad beta.
Panuje powszechne przekonanie, że dalsze precyzyjne poznawanie własności neutrin da wskazówki jak rozszerzyć Model Standardowy i odpowie na ważne pytania dotyczące Wszechświata.

Konwersatorium odbędzie się dnia 20.10.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!