15.03.2018, prof. Leszek Sirko „Czy doświadczenie pozwala na poznanie rzeczywistości?”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

  prof. dr hab. Leszek Sirko

 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Wygłosi wykład:

  Czy doświadczenie pozwala na poznanie rzeczywistości?

W jaki sposób poznajemy otaczający nas świat? Mogło by się wydawać, że odpowiedź  na to fundamentalne pytanie jest prosta – za pomocą pomiaru. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana niż można byłoby tego oczekiwać. Wyniki pomiarów naukowych są  często niejednoznaczne lub niepełne. Właśnie takimi problemami zajmuje się zespół prof. Sirko, który wykorzystuje do swoich badań sieci mikrofalowe. Dzięki matematycznej
równoważności opisu z grafami kwantowymi, pozwalają one na pomiary, które są trudne
lub wręcz niemożliwe do wykonania w świecie kwantowym.

W doświadczeniach przeprowadzonych w Instytucie Fizyki PAN dowiedziono,  że istnieją takie sieci, które pomimo różnic w kształcie i właściwościach, rozpraszają promieniowanie w identyczny sposób [1]. Są zatem nie do odróżnienia w doświadczeniu.

Innym często występującym problem jest niedostateczna informacja o badanym  układzie, wynikająca np. z niemożliwości pomiaru wszystkich poziomów w widmie  energetycznym analizowanego układu. W pionierskim doświadczeniu wykorzystującym  promieniowanie mikrofalowe i chaotyczne właściwości badanych układów wykazano,  że pełne poznanie ich właściwości, takich jak symetria ze względu na odwrócenie czasu, czy też liczba zgubionych, niemożliwych do pomiaru, poziomów energetycznych,  jest możliwa [2,3].

[1].O. Hul, M. Ławniczak, S. Bauch, A. Sawicki, M. Kuś and L. Sirko, Are Scattering
Properties of Graphs Uniquely Connected to Their Shapes? Phys. Rev. Lett. 109,
040402 (2012).
[2].M. Białous, V. Yunko, S. Bauch, M. Ławniczak, B. Dietz, and L. Sirko, Power Spectrum
Analysis and Missing Level Statistics of Microwave Graphs with Violated Time
Reversal Invariance, Phys. Rev. Lett. 117, 144101 (2016).
[3].B. Dietz, V. Yunko, M. Białous, S. Bauch, M. Ławniczak, and L. Sirko, Nonuniversality in
the Spectral Properties of Time Reversal Invariant Microwave Networks and
Quantum Graphs, Phys. Rev. E 95, 052202 (2017).

Konwersatorium odbędzie się dnia 15.03.2018 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej I w budynku  przy ul. Uniwersyteckiej 4, Uniwersytet Śląski w Katowicach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!