07.06.2018, prof. Janusz Gluza „Największa rewolucja w pomiarach od czasu rewolucji francuskiej: redefinicja kilograma w 2020 roku”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

  prof. dr hab. Janusz Gluza

Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

 Największa rewolucja w pomiarach od czasu rewolucji francuskiej: redefinicja kilograma w 2020 roku

Problem zmiany definicji masy znany jest od dekad. Tytuł konwersatorium jest luźnym tłumaczeniem tytułu wykładu prof. Klausa von Klitzinga na temat kilograma wygłoszonego w CERN-ie w ubiegłym roku.

Kilogram jest obok innych sześciu jednostek (metr, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela) częścią Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI). Jednostki te służą jako podstawa do wyrażenia każdego mierzalnego obiektu lub fizycznego zjawiska występującego w naturze w liczbach. Obecna definicja tej jednostki opiera się na małym cylindrze platynowym i irydowym, zwanym „le grand K”, którego masa wynosi dokładnie jeden kilogram. Cylinder został wykonany w 1889 roku i od tego czasu był bezpiecznie przechowywany pod trzema szklanymi dzbanami w skarbcu na przedmieściach Paryża. To rodzi problemy: obecny standardowy kilogram traci na wadze. Około 50 mikrogramów przy ostatnim pomiarze kontrolnym. Nie jest on także jednostką globalną, lecz par excellence lokalną.

Nowa definicja kilograma opierać się będzie na zjawiskach kwantowych i odpowiednich stałych: Plancka i  Klitzinga. Takie podejście z natury rzeczy jest intrygujące: jak w ogóle można pogodzić makroskopowe pomiary mas ciał z efektami kwantowymi?

Oprócz zagadnienia redefinicji jednostki masy, na wykładzie dyskutowane będą  także inne aspekty masy związane z bezwładnością ciał, grawitacją, antymaterią,  relatywistyką, związkiem masy z własnościami próżni. Więc czym właściwie jest masa?

PTF_kg_2018.pdf

SMvacuum.gif

Konwersatorium odbędzie się dnia 07.06.2018 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej I w budynku  przy ul. Uniwersyteckiej 4, Uniwersytet Śląski w Katowicach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!