SPiN DAY 2018 – zaproszenie na wykłady otwarte

Zapraszamy wszystkich chętnych oraz młodzież szkolną, studentów, doktorantów,
nauczycieli i wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego na cykl wykładów otwartych, które zostaną wygłoszone przez znakomitych naukowców i popularyzatorów nauki.

Wykłady odbędą się w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A w Chorzowie w dniu 10 listopada 2018.

Program spotkania oraz streszczenie wykładów.

SPiNDay18_B1
SPiNDay18_B1