16 czerwca 2016, prof. dr hab. Marek Szopa „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”

Sekcja „Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych” Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Oddział Katowicki  

 

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. dr hab. Marek Szopa

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

 Jak teoria gier może przedłużyć życie?

11 lutego 2015 przeprowadzono pierwszy w Polsce tzw. przeszczep krzyżowy nerek od żywych niespokrewnionych dawców. Zabieg przeprowadzono u dwóch par, w których mężczyźni chcieli oddać nerkę swym partnerkom, ale nie mogli tego zrobić z powodu niezgodnej grupy krwi lub niezgodności tkankowej. Dlatego też pary te musiały wymienić się nerkami. Podobne transplantacje przeprowadzano na świecie od lat 90 ubiegłego wieku. Praktyka tego typu przeszczepów oraz badania pokazują, że transplantacje krzyżowe nie są w stanie znacząco poprawić sytuacji tysięcy osób oczekujących na przeszczep nerki. W 2007 roku w Stanach Zjednoczonych zaproponowano metodę poszukiwania dawców do przeszczepów nerek opartą na algorytmie dopasowania TTC. W metodzie tej zwanej NEAD wykorzystuje się łańcuch dawców i biorców zapoczątkowany przez tzw. dawcę altruistycznego, a operacje są przeprowadzane niejednocześnie. Dzięki niej, w krótkim czasie zwiększyła się liczba przeszczepów od żywych dawców. Jej twórcy, amerykański ekonomista i matematyk Alvin Roth oraz specjalista z teorii gier Lloyd Shapley, dostali w 2012 roku nagrodę im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii. W prezentacji przedstawię teorię stabilnego dopasowania: algorytmy odroczonej akceptacji (lub stabilnego małżeństwa) i algorytm TTC oraz ich zastosowania do różnych dziedzin życia społecznego. Dzięki przedstawionym algorytmom możliwy staje się nowy rodzaj ekonomii, dla której alokacja dóbr nie opiera się na pieniądzu, ale na matematycznych algorytmach dopasowania, co daje szerokie możliwości optymalizacji wykorzystania zasobów. Omówię właściwości tych algorytmów oraz ich odporność na manipulacje. Przedstawię cechy algorytmu TTC, dzięki którym krzyżowe transplantacje nerek można było zastąpić łańcuchowymi. Połączenie medycyny, matematyki i ekonomii daje unikalne możliwości polepszenia standardu, a niejednokrotnie przedłużenia życia wielu tysiącom ludzi na świecie. Na zakończenie przedstawię kilka anegdot z moich rozmów z Noblistą Alvin’em Roth’em.

Konwersatorium odbędzie się dnia 16.06.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!