O Towarzystwie

O Polskim Towarzystwie Fizycznym:

Celami działania PTF są:

 • upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
 • rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki,
 • reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

PTF realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • wspieranie lub organizowanie badań w dziedzinie fizyki, ich nagradzanie oraz upowszechnianie,
 • działalność wydawniczą z dziedziny fizyki i jej zastosowań,
 • popieranie i nagradzanie działalności dydaktycznej związanej z nauczaniem fizyki na wszystkich poziomach,
 • wspieranie popularyzacji fizyki i jej osiągnięć,
 • organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi.

Obecny zarząd oddziału katowickiego (2023-2024):

 • dr hab. Paweł Zajdel: Ukończył III L.O. im Adama Mickiewicza w Katowicach. Magisterium i doktorat w zakresie fizyki fazy skondensowanej uzyskał w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Habilitacja w IF UŚ. Zajmuje się badaniami strukturalnymi: dyfrakcją rentgenowską i neutronową, absorpcją przykrawędziową (XANES, EXAFS) oraz ich związkiem z symetrią i strukturą elektronową materiałów. http://www.researcherid.com/rid/B-7574-2013
  E-mail: pawel.zajdel_at_us.edu.pl
 • sekretarz: dr Andrzej Wilczek:
  E-mail: andrzej.wilczek_at_us.edu.pl
 • skarbnik: dr hab. Dariusz Kajewski: Informacje w przygotowaniu. E-mail:dariusz.kajewski_at_us.edu.pl
 • członek zarządu: prof. dr hab. Zofia Drzazga
 • członek zarządu: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
 • członek zarządu: mgr Janina Kula: Ukończone IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej oraz studia na kierunku Fizyka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni dyplomowany nauczyciel fizyki IV LO im. KEN, aktualnie pracuje w V LO o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym oraz w LO KTK w Bielsku-Białej. Jest wpisana do ewidencji egzaminatorów egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią CKE w Warszawie, wykonując zadania egzaminatora w OKE (Jaworzno) oraz na listę ekspertów komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy MENiS uczestnicząc w pracach tych komisji. Jest członkiem Komitetu Doradczego Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyczne Ścieżki” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Razem z uczniami uczestniczyła min. w trzech programach „Comenius” organizowanych w szkole, w projekcie „Fuzja” związanego z budową reaktora ITER w Cadarache koordynowanym przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, w programie Bogolubow – Infeld prowadzonym przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz ZIBJ w Dubnej, oraz w projekcie „Polscy nauczyciele w CERN” prowadzonym przez IF UŚl, dzięki którym uczniowie bielskich szkół pojechali do Dubnej oraz do CERN i innych ośrodków naukowych w Polsce. W 2013r. Uczestniczyła w Festiwalu Science on Stage w Słubicach oraz we Frankfurcie nad Odrą. Współpracuje z pracownikami Pracowni Fizycznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, ATH oraz z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.
 • członek zarządu: dr hab. Sebastian Pawlus
 • członek zarządu: dr Zenon Kukuła

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: dr hab. Andrzej Molak
 • członek: prof. dr hab. Joachim Kusz
 • członek: dr Bartosz Dziewit

Zarząd oddziału katowickiego (2021-2022):

 • przewodniczący: dr hab. Paweł Zajdel
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr hab. Dariusz Kajewski
 • członek zarządu: mgr Janina Kula
 • członek zarządu: prof. dr hab. Janusz Gluza
 • członek zarządu: dr Andrzej Wilczek (od X.2021)
 • członek zarządu: mgr inż. Dorota Didik (do X.2021)

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: dr hab. Andrzej Molak
 • członek: prof. dr hab. Joachim Kusz
 • członek: dr Bartosz Dziewit

 


Zarząd oddziału katowickiego (2019-2020):

Zarząd PTF oddział Katowicki
Od lewej: Zenon Kukuła, Paweł Zajdel, Grażyna Jackowicz-Korczyńska, Janusz Gluza, Jerzy Jarosz
 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Gluza
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr hab. Paweł Zajdel
 • członek zarządu: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
 • członek zarządu: mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska
 • Korespondent:dr Aleksandra Piórkowska-Kurpas

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: dr hab. Andrzej Molak
 • członek: prof. dr hab. Joachim Kusz

 


Zarząd oddziału katowickiego (2017-2018):

Zarząd PTF oddział Katowicki
Od lewej: Zenon Kukuła, Paweł Zajdel, Grażyna Jackowicz-Korczyńska, Janusz Gluza, Jerzy Jarosz
 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Gluza
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr hab. Paweł Zajdel
 • członek zarządu: dr Jerzy Jarosz
 • członek zarządu: mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska
 • Korespondent: Monika Richter

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: prof. dr hab. Wiktor Zipper
 • członek: dr hab. Andrzej Molak

Zarząd oddziału katowickiego (2015-2016):

 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Gluza
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr Paweł Zajdel
 • członek zarządu: dr Jerzy Jarosz
 • członek zarządu: mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska
 • Korespondent: Monika Richter

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: prof. dr hab. Wiktor Zipper
 • członek: prof. dr hab. Jerzy Łuczka

Zarząd w latach 2013-2014:

 • przewodniczący: dr hab. Andrzej Molak,
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr Paweł Zajdel
 • członek zarządu: prof. dr hab. Elżbieta Zipper
 • członek zarządu: dr Jerzy Jarosz
 • członek zarządu: prof. dr hab. Maciej Maśka

Zarząd w latach 2008-2010:

 • przewodniczący: prof. dr hab. Wiktor Zipper
 • sekretarz: dr Elżbieta Stephan
 • skarbnik: dr Paweł Zajdel
 • członkowie zarządu: dr Jerzy Jarosz
 • dr Beata Kozłowska
 • prof. dr hab. Elżbieta Zipper
 • prof. dr hab. Marek Zrałek

Komisja rewizyjna:

 • dr hab. Marek Siemaszko
 • dr hab. Andrzej Hacura
 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka