0001

Szanowni Państwo,

          Już w 1920 roku Władysław Natanson na zjeździe założycielskim Towarzystwa Fizycznego jako jedno z jego najważniejszych zadań wymienił „gorliwie i wiernie służyć Narodowi naszemu…przyczynić się do postępu… spełniać nasz obowiązek względem przyszłych pokoleń”.

W naszym wspólnym interesie  jest aby istniała prężna organizacja, wokół której można skupić działania środowiskowe, dająca potencjalną możliwość oddziaływania choćby na politykę władz w zakresie nauki i edukacji.

Fizyka to także niezwykła przygoda intelektualna i dobra zabawa.

Istnieje więc wiele powodów dla których warto dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, pasją i brać czynny udział w pracach Towarzystwa.

Zachęcamy więc serdecznie nauczycieli fizyki, pełnoletnich uczniów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pasjonatów fizyki, do wstąpienia i czynnego udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

 Szczegóły dotyczące programu, celów, warunków członkostwa w PTF można znaleźć na poszczególnych zakładkach strony Towarzystwa.

z wyrazami szacunku,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Oddział w Katowicach

List do nauczycieli fizyki  i  innych nauk przyrodniczych: PTF do nauczycieli

Link do:  Polskie Towarzystwo Fizyczne (Strona Główna)