Archiwum kategorii: Inne wiadomości

Wiadomości i wydarzenia z innych Oddziałów PTF

Dyskusja Panelowa Rok Kopernika: Kosmos i my IF UŚ – 1.12.2023 (piątek)

Instytut Fizyki im A. Chełkowskiego
oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zapraszaja na kolejną dyskusję panelową:

Rok Kopernika: Kosmos i my

Tegoroczne wydarzenie zatytułowane „Rok Kopernika: Kosmos i my” to niepowtarzalna okazja, aby zgłębić tajemnice kosmosu ale też poznać bliżej życie oraz dokonania Mikołaja Kopernika.

W ramach wydarzenia zaproszeni naukowcy odkryją przed uczestnikami nieznane fakty z młodości Mikołaja Kopernika. Zabiorą uczestników w podróż przez fascynującą ewolucję Wszechświata. Pokażą, w jaki sposób obserwacje astronomiczne potwierdzają kopernikańską teorię heliocentryczną i przedstawią fascynujące aspekty gwiazd neutronowych. Odkryją sekrety promieniowania kosmicznego i opowiedzą o badaniach prowadzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przybliżą także nowoczesne technologie pozwalające na odkrywanie niewidocznych aspektów kosmosu i opowiedzą o kosmosie pełnym nierozwikłanych zagadek.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 1 grudnia 2023 r. w Auli P/0/05 na terenie kampusu chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego (budynek „SMCEBI”, 75 Pułku Piechoty 1a, Chorzów).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Plakat z programem

Nagranie na YouTube:

Link

Program wydarzenia:

9:15 – 9:30

Rozpoczęcie wydarzenia i pierwszej sesji wykładów

9:30 – 10:00

Przodkowie i najbliżsi Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Dyrektor Centrum Badań Kopernikańskich Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Nasza wiedza o pochodzeniu, przodkach i młodości Mikołaja Kopernika przez długi czas pozostawała bardzo skromna. Dzisiaj można uznać, że wiemy bardzo dużo o toruńskich korzeniach astronoma. Charakter jedynie hipotezy, ale dość prawdopodobnej, ma teza o śląskim pochodzeniu rodziny ojca Kopernika – tyle że nie z Kopernik, ale z Nysy. Nie da się też utrzymać dotychczasowych poglądów o starszeństwie dzieci w rodzinie Koperników, miejscu urodzenia uczonego w Toruniu. Wykluczyć też można pewne domysły dotyczące jego nauki szkolnej, przed wyjazdem na studia do Krakowa.

10:00 – 10:25

Krótka historia Wszechświata
Prof. Dr hab. Jan Sładkowski (Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski)
Wykład przybliży słuchaczom aktualny stan wiedzy na temat powstania i ewolucji Wszechświata. Omówione będą kluczowe momenty fascynującej i burzliwej historii Wszechświata oraz próby ich zrozumienia w ramach aktualnej wiedzy. Wspomniani będą również ludzie, dzięki wysiłkowi i uporowi których poznajemy tajemnice naszego istnienia. Do zrozumienia wykładu wystarczy wiedza wyniesiona ze szkoły.

10:25 – 10:50

Co zawdzięczamy gwiazdom neutronowym
Dr hab. Ilona Bednarek, prof. UŚ (Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski)
W czasie wykładu przedstawione zostaną własności niezwykłych obiektów jakimi są gwiazdy neutronowe. Znajdują się one w centrum wielu nierozwiązanych problemów astrofizyki i grawitacji. Jednak odpowiednia interpretacja zjawisk z udziałem gwiazd neutronowych wymaga poznania i zrozumienia tego co dzieje się w ich wnętrzu.

10:50 – 11:05

Przerwa
W trakcie przerwy możliwość zobaczenia wystaw:
„Konkursu Wzrostu Kryształów”

11:05 – 11:10

Rozpoczęcie drugiej sesji wykładów

11:10 – 11:40

Zobaczyć niewidoczne
Stefan Janta (Dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie)
Przez całe tysiąclecia astronomowie skazani byli na obserwacje wykonywane własnym wzrokiem, czyli wyłącznie w zakresie światła widzialnego. Wynalezienie lunety także tego nie zmieniło. Luneta pozwoliła jedynie sięgnąć „głębiej”. Jednak Kosmos mówi do nas także w innych zakresach fal elektromagnetycznych. Obecne technologie pozwalają spojrzeć na dostępny naszym obserwacjom Wszechświat niemal w całym zakresie widma elektromagnetycznego. Co udało się zobaczyć na niebie, gdy zaczęto obserwować niewidoczne?

11:40 – 12:05

Promieniowanie kosmiczne – co to jest i jak je mierzymy
dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ (Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski)
Na wykładzie zostaną przedstawione fundamentalne informacje dotyczące promieniowania kosmicznego, jego źródeł, składu oraz technik pomiarowych. Przyjrzymy się również obecnie używanym detektorom promieniowania kosmicznego, w tym umieszczonym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ponadto, dowiemy się, w jaki sposób duże laboratoria cząstek elementarnych mogą wspomagać badania nad promieniowaniem kosmicznym.

12:05 – 12:30

O deficycie materii i antymaterii we Wszechświecie i konieczności nowej rewolucji w fizyce (cząstek)
Prof. dr hab. Janusz Gluza (Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski)
Ewolucja kosmosu zależy od gęstości i rodzaju materii w nim zawartej. W ten sposób rozumiemy jak Wszechświat się rozprężał i stygł, tworząc wpierw nukleony, potem lekkie pierwiastki, atomy, na koniec gigantyczne struktury w skali makro. Jednak w tym obrazie brakuje pełnego zrozumienia mechanizmu dominacji materii nad antymaterią, w końcu wszechobecnej obserwacji. Z kolei obserwacje między innymi dynamiki krzywych rotacji galaktyk prowadzą do wniosku, iż na każdy gram zwykłej materii przypadają cztery inne gramy nieznanej nam, nieobserwowanej „ciemnej” materii. W wykładzie naszkicuję propozycje wytłumaczenia tych problemów poprzez modyfikację modeli oddziaływań cząstek, na przykład egzotyczne rozpady jądrowe beta, wprowadzanie symetrii dyskretnych zapachów czy też eksperymenty poszukujące ciemnej materii. Proponowane nowe hipotezy, idee czy też eksperymenty, w przypadku ich potwierdzenia, będą rewolucyjne. Możliwe jednak iż wysiłki te okażą się niewystarczające i potrzebujemy zupełnie nowego spojrzenia na relacje pomiędzy modelami w mikro i makro świecie, na miarę rewolucji Plancka kwantowania energii, czy też nowego spojrzenia na układ Słoneczny przez Kopernika.

12:30 – 13:00

Przerwa

13:00– 13:05

Rozpoczęcie sesji panelowej poprzedzonej wykładem

13:05 – 13:50

Wstrzymał …, ruszył …, . i co dalej …? czyli skąd wiemy, że Kopernik miał rację
Dr Waldemar Ogłoza (Obserwatorium UKEN na Suhorze, oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie)
Wykład popularnonaukowy o faktach obserwacyjnych potwierdzających teorię heliocentryczną. Przedstawione zostaną obserwacyjne podstawy na których astronomia zbudowała najpierw teorię geocentryczną oraz powody dla których została ona obalona na rzecz rewolucji kopernikańskiej.

13:50 – 15:30

Panel dyskusyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Dyrekcja Instytutu Fizyki
Prof. dr hab. Sebastian Pawlus – Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ – Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki

Przewodniczący PTF Oddział w Katowicach
dr hab. Paweł Zajdel, prof. UŚ

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Janusz Gluza
dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ
dr Katarzyna Balin, prof. UŚ
Agnieszka Jankowska

14.03.2023 – Święto Liczby Pi

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Święta Liczy Pi organizowaną przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ. Wykłady odbędą się aż w trzech lokalizacjach – Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym harmonogramem imprezy na stronie:
https://us.edu.pl/wydzial/wnst/wspolpraca/szkoly/swieto-liczby-pi/

Jak co roku, PTF objął Święto Liczby Pi patronatem honorowym.
Serdecznie zapraszamy!

25.01.2023 – seminarium naukowe PTF – prof. M.Szafran

Polskie Towarzystwo Fizyczne oddział w Katowicach, serdecznie zaprasza na seminarium naukowe

Rola chemii w technologii zaawansowanych tworzyw ceramicznych i kompozytów, które wygłosi
prof. dr hab. Inż. Mikołaj Szafran
z Katedry Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Seminarium odbędzie się 25 stycznia 2023 roku o godz. 13. 00 w auli P/0/03 w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a).

W referacie przedstawione zostaną głównie wyniki prac własnych nad projektowaniem i zastosowaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych z szerokim wykorzystaniem osiągnięć chemii organicznej, chemii polimerów i chemii koloidów. Przedstawione zostaną szczegółowe wyniki badań nad wpływem budowy chemicznej amfifilowych polimerów stosowanych w postaci dyspersji wodnych na właściwości kształtek formowanych m. in metodą odlewania folii ceramicznych (ang. tape casting). Z badań tych wynika, iż istotną rolę odgrywa stosunek długości części hydrofilowej do hydrofobowej w łańcuchu polimeru. W dużym skrócie przedstawione zostaną także badania nad deglomeracją nanoproszków ceramicznych z wykorzystaniem mono-, di- i oligosacharydów i ich pochodnych. Z badań tych wynika, że budowa chemiczna cząsteczki sacharydu w istotny sposób wpływa na właściwości reologiczne ceramicznych mas lejnych otrzymywanych z takich nanoproszków.

W referacie zaprezentowane zostaną także wyniki badań nad syntezą i zastosowaniem nowych wodorozpuszczalnych monomerów otrzymanych na bazie mono- i disacharydów w procesie formowania wyrobów ceramicznych o skomplikowanym kształcie metodą odlewania żelowego (ang. gelcasting). Metodą tą otrzymywać można wyroby ceramiczne o skomplikowanym kształcie z tlenków, azotków, węglików, itp. Cześć wykładu poświęcona zostanie także badaniom na drukowaniem tworzyw ceramicznych i kompozytów metodą vat polimeryzation i robocasting.

Pewna część wykładu poświęcona zostanie także ferroelektrycznym kompozytom ceramiczno- polimerowym jako nowym materiałom dla przestrajalnych oraz elastycznych sensorów mikrofalowych a także materiałom do absorpcji energii opartych na cieczach zagęszczanych ścinaniem.

Zapraszamy Wszystkich bardzo serdecznie.

9.01.2023 r. Stacja Naukowa PAU zaprasza na wykład prof. K. Ślosarka

Serdecznie zapraszamy na wykład pt.:

„Rewolucyjny, technologiczny postęp w radioterapii”,
który wygłosi
prof.dr hab. Krzysztof Ślosarek,
Kierownik Zakładu Planowania Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, oddział Gliwice.

Wykład odbędzie się w poniedziałek, 9 stycznia 2023 r. o godz. 18 w Auli im. W. Pańki (1 piętro ), ul. Bankowa 14 Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Z poważaniem Wiktor Zipper
Przewodniczący Komisji Nauk Przyrodniczych Stacji Naukowej PAU w Katowicach

12.01.2023 r. – webinarium BBODN pt. „Kalkulator naukowy na maturze z fizyki”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli fizyki szkół ponadpodstawowych na webinarium pt. „Kalkulator naukowy na maturze z fizyki”, które odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. na platformie ZOOM o godz. 16:30. Spotkanie poprowadzi mgr Andrzej Koźmic nauczyciel fizyki w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej.
Zakres tematyczny spotkania:
1. Wymagania egzaminacyjne na maturze z fizyki 2023.
2. Definicja kalkulatora naukowego wg CKE.
3. Prezentacja kalkulatora Casio.
4. Zastosowanie kalkulatora naukowego w rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane zadania, w których użycie kalkulatora naukowego jest niezbędne. Omówiony zostanie wpływ w/w narzędzia na tempo rozwiązywania zadań rachunkowych. Na spotkaniu planowane jest również szkolenie z obsługi kalkulatora naukowego.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zgłaszania się poprzez poniższy formularz:
https://forms.gle/j4iCxhqpUUEutoTX7
lub przez formularz zamieszczony na stronie naszego Ośrodka:
https://bbodn.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

E-mail kontaktowy bbodn@cuw.bielsko-biala.pl

Nagrody PTF w 2022 r. dla kandydatów z naszego Oddziału

Bardzo jest nam miło poinformować, że dwoje kandydatów z naszego Oddziału zostało wyróżnionych w tegorocznym konkursie PTF.

  1. Nagroda PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla Wyróżniających się Nauczycieli i Medal Grzegorza Białkowskiego dla mgr Joanny Sztuki – Janik (Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej) za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą.
  2. Wyróżnienie dla dra Macieja Kozarzewskiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych) za rozprawę doktorską pt. Transport properties of disordered quantum chains with many-body interactions, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marcina Mierzejewskiego.Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

    Oficjalna informacja o wszystkich nagrodzonych na stronie głównej PTF:
    https://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/nagrody-ptf-2022/

24. – 27.10.2022 Wizyta prof. Donny Strickland

Od poniedziałku 24 października Uniwersytet Śląski będzie gościł profesor Donnę Strickland. Trzecią kobietę – po Marii Skłodowskiej-Curie i katowiczance Marii Goeppert-Mayer – która otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki w 2018 roku.
Zgodnie z protokołem Nagrody Nobla wykłady nie będą nagrywane, ale będzie możliwość zdalnego uczestniczenia w wystąpieniach:

24.10.2022 (poniedziałek) Wykład Noblowski o godzinie 12:00
? oglądaj na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JliKcoLh8MY

25.10.2022 (wtorek) o godzinie 10.00 wykład pt. „Investigation of multi-frequency Raman spectra.”
? oglądaj na on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zd0Zkv-4uYo

27.10.2022 (czwartek) 18:00, prof. Strickland weźmie udział w dyskusji panelowej pt „The role of women in science”
? oglądaj na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bsHqn0wYW2g

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału

Nagroda im. Franka Wilczka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z nowojorską Fundacją Kościuszkowską zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. Franka Wilczka (II-ga edycja), której celem jest wyróżnienie młodych polskich naukowców mogących poszczycić się znaczącymi odkryciami w dziedzinie fizyki, astronomii lub nauk pokrewnych.

Opiekunami ustanowionej w 2019 roku Nagrody są Noblista, prof. Frank Wilczek z Massachusetts Institute of Technology oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda w wysokości 12 000 $ amerykańskich jest fundowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską.

W opinii Profesora Wilczka „Nagroda ma być dla młodych naukowców z Polski formą zachęty. Ma dać im nieco wolności naukowej i nieco pewności, którą zdobywa się w następstwie wczesnego sukcesu”.

Do Nagrody mogą być nominowane tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nominacji może dokonać ekspert posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny, w której osoba nominowana dokonała odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.

Termin zgłaszania kandydatów do drugiej edycji Nagrody im. Franka Wilczka upływa 28 lutego 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2022 roku, a ceremonia wręczenia nagrody planowana jest we wrześniu 2022 roku.

Regulamin Nagrody oraz wymagane do zgłoszenia dokumenty dostępne są pod adresem: www.fw-prize.fais.uj.edu.pl .

EPS Forum

The European Physical Society (EPS) joins forces with its 42 Member Societies, 18 Divisions and Groups and 40 Associate Members to organise the first edition of the EPS FORUM that will take place on-site at Sorbonne University, Paris, from the 2nd to the 4th of June 2022.

The first and second days of the Forum will specially be designed for master, doctoral students and post-docs in physics welcomed from all over Europe: They will be offered accommodation and meals by the EPS.

The purpose of the first Day (2 June 2022 – « PHYSICS MEETS INDUSTRY») is to:

– Make our young graduates discover the beautiful physics made in large industries, SMEs and startups;
– Promote the doctoral degree to physics-based companies and offer them access to a pool of young doctors in physics;
– Encourage cross-exchanges between companies, organisations and young physicists in order to bring the industrial and academic sectors together.

The second Day (3 June 2022) will consist of a « SCIENTIFIC AND SOCIETAL COLLOQUIUM » and host a general conference in physics around the following scientific themes:

– Condensed matter physics: from quantum materials to additive
manufacturing
– Energy and sustainability
– Accelerators, high-energy particle physics, nuclear physics
– Quantum technologies and photonics
– Machine learning and artificial intelligence
– Biophysics, technological sequencing of proteins, pandemic, cancer treatments.

More than 40 academic partners, large industrial groups, medium and small-sized companies as well as leading start-ups have already positively responded to our invitation, including Thales Alenia Space, Airbus-France, Euclid Consortium, ELI Beamlines, CNRS, CEA, CERN, GSI-Darmstadt, IBA, AGS Superconductor, COSYLAB, TRUMPF, IBM, Zeiss and Quandela. Highlights for Day 2 will include plenary talks by three Nobel Prize Laureates: J. Michael Kosterlitz (Nobel Prize in Physics 2016), Brown University, Providence, USA; Barry Barish (Nobel Prize in Physics 2017), Linde Professor of Physics, California Institute of Technology, Pasadena, USA; and Serge Haroche (Nobel Prize in Physics 2012), ENS & Collège de France, Paris, France.

The third Day (4 June 2022) will be devoted to the EPS Council.

More information on the EPS Forum and Council 2022 is available on the website: HTTPS://EPSFORUM.ORG/ , where you will find more information on the programme and the complete list of our partners.

An updated programme can also be found here:
HTTPS://EPSFORUM.ORG/PROGRAMME/

Registration will open on this website on 1 FEBRUARY 2022. Please, note that the number of places is limited. Registration will be on a first come, first served basis.

We kindly ask you to advertise the above and enclosed information about the EPS Forum as widely as possible before the end of this year towards the research institutes and universities that you collaborate with.

In advance I thank you very much for your cooperation and take the present opportunity to wish you an excellent New Year 2022.

Very best regards,

Luc Bergé
President, European Physical Society