Spotkania dydaktyczne

Szanowni Państwo,

Data wydarzenia 8 czerwca 2022 r.
Godziny 17:00 – 19:00

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli fizyki na webinarium nt.: „IBL (Inquiry Based Learning-nauczanie przez dociekanie) na lekcjach fizyki i nie tylko … oczami nauczyciela i ucznia”, które odbędzie się 8 czerwca o godz. 17:00 na platformie ZOOM. Spotkanie poprowadzi Pani Małgorzata Szymura – nauczycielka fizyki w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz w Szkole Podstawowej w Stanowicach, opiekunka Klubu Młodych Odkrywców, trenerka KMO, nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy, laureatka wyróżnienia Rektora UŚ za popularyzację nauki.

W trakcie swojego wystąpienia Prelegentka opowie na czym polega praca metodę IBL oraz omówi poziomy jej wdrażania. Opowie również o tym, jak wprowadziła IBL na lekcjach fizyki w ramach innowacji pedagogicznej. Ponadto zaprezentuje wyniki swoich badań pedagogicznych prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „3DiPhE – Trzy wymiary nauczania fizyki” („W jaki sposób uczniowie podchodzą do metody IBL na lekcjach fizyki?”) oraz STAMPeD – Supporting Transitions Across Mathematics and Physics Education („Problem wektorów na lekcjach fizyki”). W trakcie spotkania Pani Małgorzata przybliży słuchaczom założenia programu Klub Młodego Odkrywcy koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik, w którym uczestniczy jako opiekun KMO „Kamerlik” oraz trener KMO reprezentujący partnera regionalnego programu czyli Uniwersytet Śląski.

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy nauczycieli do przysyłania na adres ptf@us.edu.pl propozycji następnych tematów do dyskusji. Będziemy się starać znaleźć doświadczonych i kompetentnych  pracowników naukowo-dydaktycznych do przeprowadzenia zaproponowanych przez Państwa warsztatów.

Informacja dostępna jest również przez stronę www IF.