Nagroda im. Franka Wilczka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z nowojorską Fundacją Kościuszkowską zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. Franka Wilczka (II-ga edycja), której celem jest wyróżnienie młodych polskich naukowców mogących poszczycić się znaczącymi odkryciami w dziedzinie fizyki, astronomii lub nauk pokrewnych.

Opiekunami ustanowionej w 2019 roku Nagrody są Noblista, prof. Frank Wilczek z Massachusetts Institute of Technology oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda w wysokości 12 000 $ amerykańskich jest fundowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską.

W opinii Profesora Wilczka „Nagroda ma być dla młodych naukowców z Polski formą zachęty. Ma dać im nieco wolności naukowej i nieco pewności, którą zdobywa się w następstwie wczesnego sukcesu”.

Do Nagrody mogą być nominowane tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nominacji może dokonać ekspert posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny, w której osoba nominowana dokonała odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.

Termin zgłaszania kandydatów do drugiej edycji Nagrody im. Franka Wilczka upływa 28 lutego 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2022 roku, a ceremonia wręczenia nagrody planowana jest we wrześniu 2022 roku.

Regulamin Nagrody oraz wymagane do zgłoszenia dokumenty dostępne są pod adresem: www.fw-prize.fais.uj.edu.pl .