26.10.2017, dr Marek Kaczmarzyk, „PAMIĘĆ I UWAGA. DLACZEGO TAK TRUDNO COKOLWIEK ZAPAMIĘTAĆ?”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   dr Marek Kaczmarzyk

 Wydział Biologii, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

 PAMIĘĆ I UWAGA. DLACZEGO TAK TRUDNO COKOLWIEK ZAPAMIĘTAĆ?

  Na wykładzie omówię następujące zagadnienia: rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania; zmiany w sieci neuronalnej prowadzące do utrwalania się śladów pamięciowych, teorię traktorów sieci neuronalnej; pamięć a bezpośrednie doświadczenie, kontekst nauk przyrodniczych; trwałość śladów pamięciowych a czas i intensywność odświeżania; pamięć roboczą jako nasze okno na świat, pojemność pamięci roboczej i testy pamięci, dlaczego definicje nie mogą być długie?; różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność w praktyce; filtry pamięciowe.

———————————————————————————————————————–

Konwersatorium odbędzie się dnia 26.10.2017 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej I w budynku  przy ul. Uniwersyteckiej 4, Uniwersytet Śląski w Katowicach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!