19.04.2018, prof. Andrzej Burian „O węglu zupełnie inaczej”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

  prof. dr hab. Andrzej Burian

 Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

  O węglu zupełnie inaczej

W języku polskim znaczenie słowa węgiel ma dwojakie znaczenie. Pod tym pojęciem zwyczajowo rozumiemy kopaliny, takie jak węgiel kamienny lub brunatny. Natomiast słowo węgiel również oznacza pierwiastek czwartej grupy układu okresowego i o takim węglu będzie ten referat. Historię badań nad pierwiastkowym węglem można podzielić na dwa okresy – przed  i po 1985 rokiem. Do 1985 znaliśmy dwie odmiany alotropowe węgla diament i grafit, mające  zupełnie różne właściwości fizyko-chemiczne, wynikające z ich struktury w skali atomowej.  W 1985 roku Harold Kroto, Richard Smalley i Robert Curl odkryli nową odmianę węgla, a  mianowicie fulereny. W 1991 roku japoński badacz Sumio Iijima odkrył nanorurki węglowe.  Te odkrycia zmieniły całkowicie nasze poglądy na materiały węglowe i ich strukturę w skali atomowej. Jednocześnie zapoczątkowały intensywne badania nad nowymi układami charakteryzującymi się niespotykanymi dotąd właściwościami. Ważnym czynnikiem stymulującym prace w tej dziedzinie są potencjalne możliwości zastosowań nowych materiałów węglowych w nowoczesnym przemyśle. Pod takim kątem przyglądniemy się węglowi i będzie to zupełnie inne spojrzenie niż dotychczas.

Konwersatorium odbędzie się dnia 19.04.2018 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej I w budynku  przy ul. Uniwersyteckiej 4, Uniwersytet Śląski w Katowicach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!