25.04.2019, dr Maciej Zubko „Zaglądając do wnętrza materiałów”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

  dr Maciej Zubko

Zakład Badań Strukturalnych, Instytut Nauki o Materiałach

Wygłosi wykład:

 Zaglądając do wnętrza materiałów


Żyjemy w świecie materiałów. To z materiałów zbudowane jest wszystko, co widzimy i czego dotykamy. Codziennie otaczamy się nimi, a ich istnienie wydaje nam się oczywiste i w większości przypadków nawet nie zwracamy na nie uwagi. Jednakże, to jakimi materiałami dysponujemy kształtuje naszą rzeczywistość do tego stopnia, że nawet ery w dziejach ludzkości nazywamy od dostępnych w nich materiałów. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dziś życie bez metalu, tworzyw sztucznych, materiałów półprzewodnikowych czy ciekłokrystalicznych? Dziedziną nauki, której zadaniem jest badanie wpływu struktury materiałów na ich właściwości oraz na tej podstawie projektowanie nowych materiałów jest Inżynieria Materiałowa. Nie byłoby to jednak możliwe bez bezpośredniej obserwacji struktury materii czyli bez mikroskopii elektronowej. Zastosowanie wiązki elektronów zamiast światła widzialnego pozwala na zwiększenie zdolności rozdzielczej oraz zakresu uzyskiwanych powiększeń nawet do 20 mln i więcej razy. Taka rozpiętość pozwala na prowadzenie obserwacji materii w każdej skali: makro, mikro czy też nano. Elektrony są także jednym z rodzajów promieniowania jonizującego, które jest w stanie usunąć związane elektrony z powłok elektronowych przenosząc część swojej energii na pojedyncze atomy w próbce. Jedną z zalet stosowania promieniowania jonizującego jest to, że wytwarza ono szeroki zakres dodatkowych sygnałów, które dostarczają nam informacji o składzie chemicznym oraz wielu innych szczegółach na temat badanych materiałów. To wszystko spowodowało, że mikroskopia elektronowa została okrzyknięta kompletnym narzędziem badania materiałów ubiegłego milenium.

Podczas wykładu omówimy najnowsze zdobycze mikroskopii elektronowej oraz przyjrzymy się ich zastosowaniu w badaniu materiałów przyszłości.

 

Konwersatorium odbędzie się dnia 25.04.2019 r. o godz. 1600
w Sali nr 227 Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!