Kontakt

Link do:  Polskie Towarzystwo Fizyczne

Dane kontaktowe dla oddziału:

Polskie Towarzystwo Fizyczne, Oddział Katowicki
Instytut Fizyki
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
ptf@us.edu.pl
http://ptf.us.edu.pl