Zarząd i historia

Obecny zarząd oddziału katowickiego (2019-2020):

 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Gluza: Ukończone liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Studia, doktorat i habilitacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od 2009 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fizyki Teori Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ. Nominacja profesorska uzyskana w 2012 roku. Zajmuje się obliczeniami pętlowymi, fenomenologią niestandardowych modeli oddziaływań cząstek elementarnych, fizyką neutrin. Hobby: góry, tenis, jogging. Strona:  http://us.edu.pl/~gluza/  E-mail: janusz.gluza@us.edu.pl
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła:   W 1992 roku rozpoczął studia na kierunku fizyka  Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra fizyki w zakresie fizyki doświadczalnej. Jest autorem i współautorem stanowisk dydaktycznych w Pracowni Elektronicznej i Techniki Komputerowej w Instytucie Fizyki. W 2013 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Od 1997 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego a obecnie pełni obowiązki sekretarza oddziału Katowickiego PTF. Hobby to elektronika, technika satelitarna i muzyka. E-mail: zenon.kukula@us.edu.pl
 • skarbnik: dr hab. Paweł Zajdel: Ukończył III L.O. im Adama Mickiewicza w Katowicach. Magisterium i doktorat w zakresie fizyki fazy skondensowanej uzyskał w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Habilitacja w IF UŚ. Zajmuje się badaniami strukturalnymi: dyfrakcją rentgenowską i neutronową, absorpcją przykrawędziową (XANES, EXAFS) oraz ich związkiem z symetrią i strukturą elektronową materiałów. http://www.researcherid.com/rid/B-7574-2013
  E-mail: pawel.zajdel@us.edu.pl
 • członek  zarządu: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska: Ukończone liceum im M. Kopernika w Żywcu. Studia, doktorat i habilitacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zatrudniona w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki UŚ. Nominacja profesorska uzyskana w 2009 roku. Zajmuje się związkami międzymetalicznymi na bazie ziem rzadkich oraz metali przejściowych typu 3d, w szczególności badaniem ich własności magnetycznych, transportowych oraz struktury elektronowej. Hobby: góry,muzyka,kuchnia.  E-mail:grazyna.chelkowska@gmail.com
 • członek zarządu: mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska:

  Wieloletni nauczyciel fizyki, pracuje  w  Pałacu Młodzieży w Katowicach , pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Pracowni Fizycznej.  Jest  członkiem Komisji Promocji i Popularyzacji Fizyki w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jest współorganizatorką wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów z fizyki: m.in.Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki,  Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Fizyków, Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę Fizyka a Ekologia”Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, trzykrotnie  współorganizowała Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców ICYS w Polsce. E-mail: gkorczynska@gtquark.net

 • Korespondent: dr Aleksandra Piórkowska-Kurpas:

    Wszystkich zainteresowanych publikacją artykułów naukowych lub opisujących ciekawe wydarzenia związane z fizyką mające miejsce w naszej regionie prosimy o kontakt (publikacja w „Postępach Fizyki). E-mail:piorkowska.ola@gmail.com

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: dr hab. Andrzej Molak
 • członek: prof. dr hab. Joachim Kusz

 

Zarząd oddziału katowickiego (2017-2018):

Zarząd PTF oddział Katowicki
Od lewej: Zenon Kukuła, Paweł Zajdel, Grażyna Jackowicz-Korczyńska, Janusz Gluza, Jerzy Jarosz
 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Gluza
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr hab. Paweł Zajdel 
 • członek  zarządu: dr Jerzy Jarosz  
 • członek zarządu: mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska 
 • Korespondent: Monika Richter

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: prof. dr hab. Wiktor Zipper
 • członek: dr hab. Andrzej Molak


Zarząd oddziału katowickiego (2015-2016):

 • przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Gluza
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr Paweł Zajdel 
 • członek  zarządu: dr Jerzy Jarosz  
 • członek zarządu: mgr Grażyna Jackowicz-Korczyńska 
 • Korespondent: Monika Richter

Komisja rewizyjna

 • przewodniczący: prof. dr hab. Wiktor Zipper
 • członek: prof. dr hab. Jerzy Łuczka

 Zarząd w latach 2013-2014:

 • przewodniczący: dr hab. Andrzej Molak, 
 • sekretarz: dr Zenon Kukuła
 • skarbnik: dr Paweł Zajdel
 • członek zarządu: prof. dr hab. Elżbieta Zipper
 • członek zarządu: dr Jerzy Jarosz
 • członek zarządu: prof. dr hab. Maciej Maśka

Zarząd w latach 2008-2010:

 • przewodniczący: prof. dr hab. Wiktor Zipper
 • sekretarz: dr Elżbieta Stephan
 • skarbnik: dr Paweł Zajdel
 • członkowie zarządu: dr Jerzy Jarosz
 • dr Beata Kozłowska
 • prof. dr hab. Elżbieta Zipper
 • prof. dr hab. Marek Zrałek

Komisja rewizyjna:

 • dr hab. Marek Siemaszko
 • dr hab. Andrzej Hacura
 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka