Archiwa kategorii: Aktualności

Nagrody PTF 2020

Z radością informujemy, że na wniosek katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego wśród uhonorowanych nauczycieli i popularyzatorów fizyki znalazła się mgr Anna Banasik z I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu, która otrzymała nagrodę za  „nowatorskie podejście do nauczania fizyki, szeroko zakrojoną działalność środowiskową oraz aktywność w realizacji projektów związanych z nauczaniem nauk przyrodniczych”.

Więcej informacji na temat tegorocznych laureatów można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.ptf.net.pl/pl/programy/medal-i-nagrody/nagroda-ptf-dla-nauczycieli-fizyki/laureaci/

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

22.10.2020, prof. S. Kowalski „Władca pierścieni, czyli po co nam duże laboratoria fizyki jądrowej i cząstek elementarnych”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

    prof.  Seweryn Kowalski

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

Wygłosi wykład:

Władca pierścieni, czyli po co nam duże laboratoria fizyki jądrowej i cząstek elementarnych

W ramach wykładu zaprezentowane zostanie największe na świecie laboratorium fizyki jądrowej i cząstek elementarnych – CERN.
Przedstawiony będzie szeroki zakres problemów fizycznych możliwych do rozwiązania właśnie z wykorzystaniem dużych laboratoriów fizyki jądrowej i cząstek elementarnych.
Przybliżone będą takie pojęcia, jak detektor, wiązka, zderzacz, tarcza. Ponadto na przykładzie eksperymentu NA61/SHINE opisane zostaną możliwości współpracy i wykorzystania eksperymentów fizyki wysokich energii z innymi dużymi eksperymentami badającymi np. zjawiska astrofizyczne.

Konwersatorium odbędzie się dnia 22.10.2020 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do spotkania: link.

Uwaga: Link w Teams może wymagać odświeżenia po poprzednich sesjach. Tytuł spotkania, który wyświetli się po wejściu na Teams powinien brzmieć „Seminarium PTF – prof. S. Kowalski”. Sposób otwierania linku zależy od systemu operacyjnego i przeglądarki (można doinstalować aplikację lub przeglądać z poziomu przeglądarki – na przykład MS Edge lub Google Chrome). Limit osób w sesji: 250.

 

ptf_logo

23.07.2020, prof. Tadeusz Lesiak „Nieracjonalna użyteczność fizyki dla społeczeństwa”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

    prof.  Tadeusz Lesiak

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk


Wygłosi wykład:

„Nieracjonalna użyteczność fizyki dla społeczeństwa”

Fizyka jest jednym z głównych motorów rozwoju gospodarki. Twierdzenie to zostanie uzasadnione w szczególności poprzez przedstawienie wybranych przykładów z europejskiej fizyki cząstek
elementarnych. W tym kontekście zwrócę przede wszystkim uwagę na znaczenie rozwoju technologii akceleratorów i detektorów fizyki cząstek elementarnych. Podane zostaną również ilościowe miary ekonomiczne „użyteczności” wyżej wymienionych dziedzin nauki.
Zagadnienie to jest szczególnie na czasie i dyskutowane wśród fizyków oraz w mediach po decyzji ogłoszonej w ostatnim miesiącu w CERN-ie na temat europejskiej strategii fizyki cząstek i priorytecie budowy następcy akceleratora LHC.

Konwersatorium odbędzie się dnia 23.07.2020 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)


PDF z seminarium: link

Uwaga: Link w Teams może wymagać odświeżenia po poprzednich sesjach, aktualny link w Teams otwiera się jako „Semianrium prof. Lesiak”. Sposób otwierania linku zależy od systemu operacyjnego i przeglądarki (można doinstalować aplikację lub przeglądać z poziomu przeglądarki – na przykład MS Edge lub Google Chrome). Limit osób w sesji: 250.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo

25.06.2020, prof. Andrzej Ślebarski „Ciecze kwantowe z silnie skorelowanymi elektronami”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

    prof.  Andrzej Ślebarski

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

Wygłosi wykład:

Ciecze kwantowe z silnie skorelowanymi elektronami

Zadajmy sobie pytanie: czym charakteryzuje się gazowy stan skupienia i czy gaz można skroplić? Każdy odpowie zadowalająco na te pytania. No więc dalej; czy elektrony „swobodne” w metalu są gazem i czy te elektrony można „skroplić”? Obawiam się, że mogą pojawić się kłopoty z odpowiedzią. Jeżeli odpowiemy twierdząco, to pojawiają się dalsze komplikacje, szczególnie w sytuacji, kiedy współcześnie działające układy elektroniczne oparte są na elementach o rozmiarach nanometra. Jeżeli podstawą teorii pasmowej jest periodyczność struktury metalu, a fundamentem periodyczności jest duża liczba atomów budujących sieć metalu, to jaka jest najmniejsza ich ilość, by ciągle jeszcze mówić o periodyczności sieci, tym samym o strukturze pasmowej? Czy dychotomia elektronu, związana z przejściem układu ze stanu metalicznego do stanu izolatora (wyjaśnienie zjawiska nagrodzono Noblem) jest przemianą fazową? W jakim stopniu o stanie izolatora decyduje w metalu oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy elektronami? No właśnie, uzasadnię występowanie stanu takich „skroplonych” elektronów, które oddziałują pomiędzy sobą siłami kulombowskimi. Takie elektrostatyczne oddziaływanie pomiędzy nimi definiuje stan korelacji w materii, a w efekcie skorelowanych oddziaływań, elektrony przypominają ciecz – tym razem kwantową. Materia w stanie skorelowanym jest od 2 dekad intensywnie badana i odkrywana od nowa. Zjawisko zwykle „widoczne” jest w bardzo niskich temperaturach około 1 Kelwina, dlatego wymaga do badań laboratoria zaopatrzone w ciecze kriogeniczne. Takim laboratorium – unikalnym i drogim, dysponujemy.

Konwersatorium odbędzie się dnia 25.06.2020 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do spotkania, kliknij: TUTAJ

Sposób otwierania linku zależy od systemu operacyjnego i przeglądarki (można doinstalować aplikację lub przeglądać z poziomu przeglądarki – preferowana przez Teams Google Chrome).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo

WYKŁAD ODWOŁANY! 12.03.2020, prof. S. Kowalski „Władca pierścieni, czyli po co nam duże laboratoria fizyki jądrowej i cząstek elementarnych”

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć:

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

wykład jest odwołany.

Oby sytuacja szybko wróciła do normalnego stanu. Po ustabilizowaniu się sytuacji poinformujemy  o nowym terminie wykładu.

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

    prof.  Seweryn Kowalski

Dyrektor Instytutu Fizyki,

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

Wygłosi wykład:

Władca pierścieni, czyli po co nam duże laboratoria fizyki jądrowej i cząstek elementarnych

W ramach wykładu zaprezentowane zostanie największe na świecie laboratorium fizyki jądrowej i cząstek elementarnych – CERN.
Przedstawiony będzie szeroki zakres problemów fizycznych możliwych do rozwiązania właśnie z wykorzystaniem dużych laboratoriów fizyki jądrowej i cząstek elementarnych.
Przybliżone będą takie pojęcia, jak detektor, wiązka, zderzacz, tarcza. Ponadto na przykładzie eksperymentu NA61/SHINE opisane zostaną możliwości współpracy i wykorzystania eksperymentów fizyki wysokich energii z innymi dużymi eksperymentami badającymi np. zjawiska astrofizyczne.

 

Konwersatorium odbędzie się dnia 12.03.2020 r. o godz. 1600
w Sali nr 227 Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 (dawna Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo

6.02.2019, dr I.Lazar, dr J.Piecha, dr D.Kajewski „Materiały inteligentne”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   dr Iwona Lazar, dr Julita Piecha, dr Dariusz Kajewski

Instytut Fizyki, Wydział Nauk Ścisłychi Technicznych UŚ

Wygłoszą wykład:

Materiały inteligentne

Działanie wielu współczesnych urządzeń opartych jest na tzw. materiałach inteligentnych. Ich wspólną cechą jest kontrolowana zmiana pewnych właściwości pod wpływem działania bodźców zewnętrznych. Wśród nich możemy wyróżnić np. materiały samonaprawiające się, zmieniające kolor, emitujące światło czy zmieniające swój kształt lub temperaturę. Ogromne zapotrzebowanie na takie materiały, o coraz lepszych parametrach, są przedmiotem badań naukowców na całym świecie. Co ciekawe powierzchnia materiału może znacząco różnić się od jego wnętrza, jedną z grup takich materiałów są ferroelektryki, których właściwości mogą być modyfikowane poprzez działanie czynników zewnętrznych, m.in. pole elektryczne, ciśnienie, obróbkę termiczną bądź chemiczną. Wykorzystuje się je np. w urządzenia do przechowywania danych – pamięci trwałe FeRAM, przetwornikach, do wytwarzania powierzchniowych fal akustycznych, jako modulatory światła i wiele innych. Obecnie prowadzone badania pokazują w jaki sposób przy użyciu materiałów „smart” jesteśmy w stanie zbudować sieci neuromorficzne, stanowiące podstawę sztucznej inteligencji.

W trakcie niniejszego wykładu opowiemy również o naturalnych materiałach „smart”, funkcjonujących w ludzkim organizmie. Dzięki takim właściwościom różnych tkanek np. słyszymy czy możliwy jest zrost oraz regeneracja kości.

Konwersatorium odbędzie się dnia 6.02.2020 r. o godz. 1600
w Sali nr 227 Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 (dawna Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo

5.12.2019, mgr Stefan Janta”Planetarium wczoraj i jutro”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   mgr Stefan Janta

Wicedyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Wygłosi wykład:

Planetarium wczoraj i jutro

Geneza idei planetarium jako modelu świata. Przypomnienie wczesnych urządzeń pozwalających na prezentację zarówno sfery niebieskiej jak i aktualnego rozkładu planet. Narodziny planetarium mechaniczno optycznego i współczesnych planetariów cyfrowych. Prezentacja projektu „Planetarium – Śląski Park Nauki” w Chorzowie, w którym powstaje nowoczesne planetarium hybrydowe oraz interaktywna ekspozycja związana
z trzema dziedzinami wiedzy: astronomią, meteorologią i sejsmologią.

Konwersatorium odbędzie się dnia 5.12.2019 r. o godz. 1600
w Sali nr 227 Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 (dawna Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo

7.11.2019, prof. W. Płaczek, „Fabryka Promieni Gamma – narzędzia badawcze nowej generacji wykonane ze światła”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. Wiesław Płaczek

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński

Wygłosi wykład:

Fabryka Promieni Gamma – narzędzia badawcze nowej generacji wykonane ze światła

Projekt „Fabryka Promieni Gamma” (ang. Gamma Factory) oferuje możliwość stworzenia narzędzi badawczych nowego typu poprzez wytwarzanie w kompleksie akceleratorowym CERNu relatywistycznych wiązek silnie zjonizowanych atomów i wzbudzanie ich atomowych stopni swobody przy użyciu lasera w celu uzyskania silnie skolimowanych wiązek wysokoenergetycznych fotonów. Intensywność takich wiązek może przewyższyć o wiele rzędów wielkości intensywności aktualnie działających źródeł fotonów, zwłaszcza w szczególnie interesującym zakresie energii od około 100 keV do ponad 400 MeV. Wiązki fotonów o takich energiach mogą zostać użyte do wytwarzania wtórnych wiązek spolaryzowanych elektronów, spolaryzowanych pozytonów, spolaryzowanych mionów, neutrin, neutronów i jonów radioaktywnych. „Fabryka Promieni Gamma” pozwoli otworzyć nowe perspektywy badań naukowych przy użyciu powyższych pierwotnych oraz wtórnych wiązek cząstek w wielu dziedzinach fizyki: od fizyki cząstek przez fizykę jądrową po fizykę atomową. Oprócz badań podstawowych, stwarza ona też duże możliwości dla wielu badań aplikacyjnych, np. w fizyce medycznej czy energetyce jądrowej. Projekt osiągnął już swój pierwszy ważny kamień milowy, mianowicie w roku 2018 udało się pomyślnie przyśpieszać wiązki silnie zjonizowanych atomów ołowiu – najpierw w akceleratorze SPS, a następnie w LHC. Obecnie przygotowywany jest eksperyment mający być dowodem zasady działania „Fabryki Promieni Gamma” (ang. Proof-of-Principle – PoP), który ma być przeprowadzony w najbliższych latach przy użyciu akceleratora SPS. Jego celem jest zademonstrowanie możliwości wzbudzania silnie zjonizowanych atomów ołowiu przy użyciu dedykowanego systemu laserowego, jak również zbadanie metod ekstrakcji oraz detekcji wiązek emitowanych fotonów. Planowane jest także wykonanie różnorodnych pomiarów w dziedzinie fizyki atomowej oraz przetestowanie nowych technik chłodzenia wiązek atomów w oparciu o efekt Dopplera. Wyniki tego eksperymentu będą kluczowe dla ostatecznego celu projektu „Fabryki Promieni Gamma”, jakim jest jego implementacja w LHC.

Konwersatorium odbędzie się dnia 7.11.2019 r. o godz. 1600
w Sali nr 227 Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 (dawna Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo