15.06.2023 – Konwersatorium PTF – dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium, na którym:

dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK

 z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

wygłosi wykład na temat

Wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki

Najbardziej podstawową obecnie znaną teorią opisującą strukturę materii i oddziaływania jej składników (poza grawitacją) jest model standardowy, który stanowi ‘najnowszą wersję’ teorii kwantowej. To na nim opierają się kolejne działy fizyki, począwszy od cząstek elementarnych, poprzez atomy i molekuły, aż bardziej złożone struktury, których opis stanowi domenę chemii czy wręcz biologii. Teoria kwantowa cechuje się niezwykłą siłą predykcji – dotąd żaden eksperyment nie okazał się z nią sprzeczny, a liczne pomiary potwierdziły poprawność jej przewidywań z oszałamiającą dokładnością (np. pomiar struktury atomu wodoru czy pomiar anomalnego magnetycznego momentu dipolowego elektronu z dokładnością kilkunastu miejsc znaczących).

Istnieje szereg problemów fizycznych i pytań dotyczących praw podstawowych sugerujących, że model standardowy nie jest ostatecznym wydaniem teorii kwantowej, np.: problem unifikacji modelu standardowego z ogólną teorią względności, pytanie o istnienie i strukturę ciemnej materii, pytanie o to, czy stałe fundamentalne są stałe (w przestrzeni i czasie) – i wiele innych. W trakcie wykładu opowiem o prowadzonych w moim zespole eksperymentach, które wykorzystują ultradokładne systemy laserowe do testowania teorii kwantowej.

Konwersatorium odbędzie się hybrydowo we czwartek 15.06.2023 r. o godz. 1600 stacjonarnie w Auli Kopernika, Katowice, ul. Bankowa 14 oraz poprzez platformę Teams. Do transmisji w Teams można się będzie łączyć od godz. 15:30.

Link do transmisji: Teams .
QR-code

 

ptf_logo