22.02.2018, prof. Elżbieta Stephan „Oddziaływania jądrowe – proste czy skomplikowane?”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

  prof. dr hab. Elżbieta Stephan

Zakład Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

 Oddziaływania jądrowe  –  proste czy skomplikowane?

Materia budująca nas, Ziemię i gwiazdy składa się w 99,9% z nukleonów – cząstek związanych w jądra  atomowe. Oddziaływania między nimi, czyli oddziaływania jądrowe, decydują m.in. o przebiegu ewolucji gwiazd i o proporcjach ilości pierwiastków we wszechświecie. Gęstość jąder atomowych jest  olbrzymia: około 100 000 000 000 000 razy większa od gęstości wody, a o sile oddziaływań świadczy  energia wyzwalana w reakcjach rozszczepienia i syntezy jąder.
Minęło już ponad 100 lat od odkrycia jądra atomowego, a od pół wieku zdajemy sobie sprawę, że ani  nukleony nie są cząstkami elementarnymi, ani oddziaływania między nimi nie mają charakteru  elementarnego – są konsekwencją oddziaływań silnych. Co w takim razie dziś wiemy  o oddziaływaniach jądrowych? Czy potrafimy przewidzieć, które jądra mogą w ogóle istnieć jako  stany związane, a które nie, zrozumieć materię gwiazd neutronowych i przewidzieć  prawdopodobieństwo reakcji? Czego uczymy się z badania najprostszych układów 2, 3 lub 4  nukleonów i na ile ta wiedza pomaga nam zrozumieć układy złożone? Czy istnieje wyspa stabilnych superciężkich jąder? Jak zachowywała się materia po Wielkim Wybuchu, zanim powstały jądra atomowe? To tylko niektóre pytania współczesnej fizyki jądrowej. Wykład opowie, lub tylko  napomknie o kamieniach milowych na drodze do odpowiedzi , która w wielu wypadkach wciąż kryje  się za horyzontem.

Konwersatorium odbędzie się dnia 22.02.2018 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej I w budynku  przy ul. Uniwersyteckiej 4, Uniwersytet Śląski w Katowicach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!