25.01.2018, prof. Marek Biesiada „Fale grawitacyjne – nowe okno na Wszechświat”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

  prof. dr hab. Marek Biesiada

Zakład Astrofizyki i Kosmologii, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

 Fale grawitacyjne – nowe okno na Wszechświat

W lutym 2016 podczas konferencji prasowej zespół projektu LIGO publicznie ogłosił oczekiwaną od dawna laboratoryjną detekcję fal grawitacyjnych. Sygnał zarejestrowany przez dwa laserowe detektory fal grawitacyjnych umieszczone w Hamford i Livingstone w USA, pochodził z zapisu ostatnich chwil ewolucji podwójnego układu czarnych dziur o masach 29 i 36 mas Słońca – tuż nim zlały się w gigantycznej kosmicznej katastrofie (koalescencji).  Wydarzenie to otwarło nowe okno na Wszechświat i zapoczątkowało erę obserwacyjnej astrofizyki fal grawitacyjnych. Waga tego faktu została oficjalnie uznana przyznaniem 3 października 2017r. Nagrody Nobla w dziedzinie Fizyki trójce uczonych, którzy wnieśli dominujący wkład w powstanie i rozwój interferometrycznych detektorów fal grawitacyjnych. W dwa tygodnie później odbyła się kolejna doniosła konferencja prasowa zespołu LIGO/Virgo. Ogłoszono na niej pierwszą w historii detekcję fal grawitacyjnych pochodzących z koalescencji dwóch gwiazd neutronowych, której towarzyszyły obserwacje tego zjawiska w dziedzinie fal elektromagnetycznych: promieni gamma, promieni X, w obszarze długości fal widzialnych oraz w dziedzinie radiowej. Zdarzenie to dopełniło otwarcia się nowego okna na Wszechświat nadając nowego wymiaru tzw. astronomii wieloaspektowej (ang. multimessenger astronomy).
Wykład przybliży tematykę astrofizyki fal grawitacyjnych oraz zarysuje perspektywy rozwoju tej dziedziny w przyszłości.

Pdf wykładu: PTF2018_Biesiada

Konwersatorium odbędzie się dnia 25.01.2018 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej I w budynku  przy ul. Uniwersyteckiej 4, Uniwersytet Śląski w Katowicach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!