Archiwum kategorii: Inne wiadomości

Wiadomości i wydarzenia z innych Oddziałów PTF

17.01.2022 – A Century of Noether’s Theorem, KONWERSATORIUM im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda

W poniedziałek 17 STYCZNIA, O GODZ. 16.30 odbędzie się pierwsze w 2022 roku KONWERSATORIUM im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda Wydziału Fizyki UW. Spotkanie będzie miało wyłącznie formę ONLINE (obowiązuje rejestracja).

Gościem będzie:

dr Chris Quigg, Fermilab (USA),

który wygłosi wykład:

„A Century of Noether’s Theorem”.

Prelekcja przybliży nam osiągnięcia naukowe i osobę Emmy Noether, naukowczyni, która 100 lat temu sformułowała i udowodniła słynne twierdzenie wiążące symetrie z zasadami zachowania w fizyce.

*** Rejestracja ***
o Osoby, które uczestniczyły w poprzednim Konwersatorium, w dniu 13.12.2021 NIE muszą się rejestrować.
Dostęp do wykładu zapewni im link otrzymany przy rejestracji dokonanej poprzednio.
o Osoby, które nie uczestniczyły w poprzednim Konwersatorium proszone są o rejestrację na spotkanie poprzez kliknięcie na link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcOuurDwoHtKL-lYSDQP7e_bd31iTMbhx
Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo potwierdzenie e-mailowe z informacjami jak dołączyć do spotkania.
o Zachęcamy do podawania podczas rejestracji służbowych, a nie prywatnych adresów email.
o Zachęcamy do niepozostawiania rejestracji na ostatnią chwilę. Osobom rejestrującym się
późno nie gwarantujemy dołączenia do spotkania o czasie.
*** *** ***

18.12.2021 – Wykłady laureatów nagród PTF

Szanowni Państwo,

W najbiższą sobotę, 18.12., dwaj Laureaci tegorocznych nagrod PTF wygloszą okolicznościowe wyklady otwarte dostepne na kanale youtube. Będą to:

1. Otwarty wykład Laureata Nagrody Naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza prof. dr. hab. Antoniego Szczurka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego zatytułowany „Interesting problems related to photons participating in hadronic and nuclear collisions” (początek o godz. 13:00)

2. Otwarty wykład Laureata Nagrody PTF im. Zygmunta Florentego Wróblewskiego za rozprawę doktorską dr. Tomasza Raduchy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany „Układy złożone, fizyka i sieci społeczne” (początek o godz. 14:00).

Transmisja wykładów na Youtube będzie dostępna w kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCDUNV9rlPvmpTKyXDIurM1w/featured

Gorąco zapraszam!

Z poważaniem,
Bogdan Kowalski
Sekretarz Generalny PTF

18.10.2021 KONWERSATORIUM im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda Wydziału Fizyki UW

PTF Oddział w Warszawie zaprasza na KONWERSATORIUM im. Jerzego Pniewskiego i
Leopolda Infelda Wydziału Fizyki UW!
W tym semestrze Konwersatorium odbędzie się w tradycyjnej, stacjonarnej formie
(przynajmniej w tych przypadkach, gdy będzie to możliwe).

Pierwsze w tym roku akademickim Konwersatorium odbędzie się w PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA, O GODZ. 16.30 w sali 0.03. Będzie ono poświęcone tegorocznej nagrodzie Nobla w dziedzinie fizyki, którą otrzymali: prof. Syukuro Manabe (Uniwersytet Princeton) i prof. Klaus Hasselmann (Instytut Meteorologii im. Maxa Plancka) „za fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, ilościowe określanie zmienności i wiarygodne przewidywanie globalnego ocieplenia” oraz prof. Giorgio Parisi (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”) „za odkrycie wzajemnego
oddziaływania nieporządku i fluktuacji w układach fizycznych od skali atomowej do planetarnej”.

Spotkanie z kryształami PTWK – dr Monika Oboz

Zapraszamy na seminarium zaprzyjaźnionego Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krystałów

na którym:

dr Monika Oboz

z Instytutu Fizyki UŚ

Wygłosi wykład pt.:

O monokryształach związków międzymetalicznych i chłodziarkach magnetycznych

„Spotkanie z kryształami” odbędzie się dnia 15.04.2021 r. o godz. 1415
z wykorzystaniem platformy on-line Zoom

Link do konwersatorium: ZOOM
ID spotkania: 976 3665 3036
Passcode: Kcynia
Pozostałe wykłady: na stronie PTWK

 

Nagrody PTF 2018

Z radością informujemy, że na wniosek katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego wśród uhonorowanych uczonych, nauczycieli i popularyzatorów fizyki znaleźli się:

  1.  prof. dr hab. Marek Biesiada (Uniwersytet Śląski),   który otrzymał Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza za nowatorskie badania dotyczące soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł jako nowych narzędzi kosmologii i fizyki fundamentalnej
  2. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli  otrzymała mgr Janina Kula (IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, obecnie nauczycielka w  V LO w Bielsku-Białej), za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką.

Więcej informacji na temat tegorocznych laureatów można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/nagrody-ptf-za-2018-r/

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy im dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych.

SPiN DAY 2018 – zaproszenie na wykłady otwarte

Zapraszamy wszystkich chętnych oraz młodzież szkolną, studentów, doktorantów,
nauczycieli i wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego na cykl wykładów otwartych, które zostaną wygłoszone przez znakomitych naukowców i popularyzatorów nauki.

Wykłady odbędą się w Auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A w Chorzowie w dniu 10 listopada 2018.

Program spotkania oraz streszczenie wykładów.

SPiNDay18_B1
SPiNDay18_B1

Nagrody PTF 2015

Nagrody PTF 2015

W ramach XLIII Zjazdu Fizyków Polskich odbywającego się w tym roku w Kielcach, zostali uhonorowani wybitni uczeni, nauczyciele oraz popularyzatorzy fizyki. Przy rozdawaniu nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego nie pominięto członków oraz osób związanych z Oddziałem Katowickim PTF.

Jury zdecydowało się wyróżnić Panią Małgorzatę Szymurę za scenariusz cyklu lekcji „Promieniowanie ciał. Widma.” Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch pracowników Instytutu Fizyki w Katowicach:

  • Dr Bartłomiej Gardas- nagrodzony nagrodą PTF za rozprawę doktorską pt „Ricatti equation in studies of spin-boson systems”,
  • Prof. dr hab. Marian Paluch- nagrodzony wyróżnieniem naukowym PTF im. Wojciecha Rubinowicza za „Badania zjawisk relaksacyjnych w materii skondensowanej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://www.ptf.net.pl/pl/jak-uczyc-o-swietle-konkurs/

http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/nagrody-ptf-za-2015r/

Laureatom serdecznie gratulujemy.