2022 – Rokiem Mieczysława Wolfkego

Polskie Towarzystwo Fizyczne we współpracy z Politechniką Warszawską, Komitetem Fizyki PAN oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotonicznym ustanowiło rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. Szczegóły programu planowanych obchodów można znaleźć pod adresem: wolfke.fizyka.pw.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach, które powinny stać się akcją ogólnopolską, integrującą wszystkich członków PTF.

Pytania lub sugestie prosimy kierować do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego kolegi Krzysztofa Petelczyca (krzysztof.petelczyc@pw.edu.pl).
Lokalne informacje dostępne są też w Zarządzie Oddziału w Katowicach (ptf@us.edu.pl)