8.04.2021, Seminarium – prof. Grzegorz Mutke

Polskie Towarzystwo Fizyczne oddział katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. inż. Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Wygłosi wykład pt.:

Oddziaływanie górniczych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię

Podziemna eksploatacja górnicza surowców mineralnych powoduje rozwój procesów deformacji i spękania masywu skalnego, a ich przejawem mogą być zjawiska dynamiczne zwane górniczymi wstrząsami sejsmicznymi. Występują one w wielu światowych zagłębiach górniczych, w tym w Polsce w obszarze Górnego Śląska, Lubelskiego Zagłębia Węglowego oraz Legnicko Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Magnitudy najsilniejszych wstrząsów sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą osiągają wartości rzędu 4-5, czyli są zbliżone do słabych trzęsień ziemi. Takie zjawiska mogą mieć konsekwencje nie tylko w postaci niszczenia podziemnych wyrobisk górniczych, ale również w oddziaływaniu drgań na powierzchnię i uszkadzaniu obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej.
W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną podstawy propagacji fal sejsmicznych w ośrodku skalnym z uwzględnieniem charakterystyki drgań w polu falowym bliskim i dalekim oraz czynniki warunkujące parametry drgań powierzchni tj. magnituda, tłumienie drgań, amplifikacja drgań przez przypowierzchniowe  warstwy geologiczne charakteryzujące się małymi prędkościami fal sejsmicznych, kierunkowość propagacji drgań. Wyniki monitoringu sejsmicznego drgań powierzchniowych wskazują, że w strefach epicentralnych najsilniejszych wstrząsów górniczych amplitudy prędkości drgań przekraczają poziom 0,05 m/s, a amplitudy przyspieszenia przekraczają 1,0 m/s2 , co stanowi nie tylko zagrożenie dla budynków ale również dyskomfort dla mieszkańców tych terenów. W wystąpieniu omówione zostaną podstawowe elementy specjalistycznej skali intensywności sejsmicznej GSIS-2017, stanowiącej podstawową miarę oceny skutków oddziaływania górniczych wstrząsów sejsmicznych na budynki.

Konwersatorium odbędzie się dnia 8.04.2021 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo