27.05.2021 – Seminarium prof. dr hab. Józef Spałek

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Józef Spałek

z Instytutu Fizyki Teoretycznej UJ w Krakowie

Wygłosi wykład pt.:

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: Wyjście poza przybliżenie pola średniego i co z niego wynika – porównanie ilościowe z eksperymentem

W referacie przedstawię główne cechy wyjścia poza (zrenormalizowaną) teorię pola średniego i skupię się na ilościowym porównaniu wyników teoretycznych z danymi eksperymentalnymi dla nadprzewodników wysokotemperaturowych z miedzią. Robimy to po to, żeby przetestować własności tych układów w oparciu o koncepcję silnych korelacji między-elektronowych, które stanowią temat naszych głównych zainteresowań w ostatnich latach. Jeśli czasu starczy, omówię także nasze ostatnie prace dotyczące wzbudzeń kolektywnych, czyli kwantowych fluktuacji spinowych i ładunkowych, a przede wszystkim porównanie tych nowych wyników z eksperymentem, także ilościowe. Referat jest próbą prostego podsumowania przygotowywanego obszernego artykułu przeglądowego. Wyniki otrzymane we współpracy z Michałem Zegrodnikiem i Andrzejem Biborskim (obaj ACMiN AGH), druga część z Maćkiem Fidrysiakiem (IFT UJ).
Projekt finansowany w ramach grantu NCN OPUS (2019-22)

Konwersatorium odbędzie się dnia 27.05.2021 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo