10.06.2021 – Seminarium prof. dr hab. Paweł Olko IFJ, PAN

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Paweł Olko

z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Wygłosi wykład pt.:

Fizyka dla radioterapii protonowej przyszłości

Radioterapia protonowa jest zaawansowaną formą leczenia zmian nowotworowych przy użyciu wiązek protonowych o energiach do 250 MeV. Za jej główną zaletę uważa się możliwość uzyskania konformalnego rozkładu dawki przy wykorzystaniu zjawiska tzw. piku Bragga czyli zwiększonej depozycji energii protonu pod koniec jego zasięgu. Prowadzi to do zmniejszenia dawek na zdrowe tkanki. Dodatkowo protony charakteryzuje zwiększona skuteczność biologiczna względem wiązek klasycznych oraz możliwość weryfikacji procesu napromienienia poprzez pomiar indukowanych izotopów β+ oraz natychmiastowych kwantów gamma. Upowszechnienie przed kilku laty skanującej wiązki ołówkowej (Pencil Beam Scanning, PBS) uprościło proces leczenia i jeszcze bardziej zmniejszyło niepożądane dawki na zdrowe tkanki.
Radioterapia protonowa rozwija się w znacznej mierze w oparciu o metody przyspieszania, formowania i monitorowania wiązki protonowej opracowane dla potrzeb fizyki jądrowej. Wyzwanie stanowi konstrukcja nowych akceleratorów i precyzyjnych systemów prowadzenia napromieniania, umożliwiających prowadzenie radioterapii frakcjonowanej przestrzennie (terapia gridowa) jak i działających przy bardzo wysokich prądach wiązki (efekt FLASH). Potrzebne są precyzyjne detektory pozycjoczułe, o rozdzielczości czasowej umożliwiającej identyfikację pozycji cząstek, najlepiej z jednoczesnym pomiarem ich energii. Prowadzone są prace eksperymentalne i modelowe, które wskazują potrzebę uwzględniania w planowaniu leczenia zmiennej skuteczności biologicznej protonów. Postęp w tej dziedzinie da lekarzom jeszcze skuteczniejsze narzędzie w wale z rakiem.

Konwersatorium odbędzie się dnia 10.06.2021 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)


Link do prezentacji: pdf

 

ptf_logo