27.01.2022 Konwersatorium – prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek

z Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach

wygłosi wykład pt.

Fizyk medyczny w radioterapii

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej aktywności fizyka w ośrodku klinicznym, jakim jest zakład radioterapii. Zostanie omówionych pięć zagadnień związanych z zastosowaniem metod fizyki w radioterapii.
W pierwszej części – informacje związane z zawodem fizyka medycznego, a w zasadzie specjalistą w dziedzinie fizyka medyczna. Pomiary parametrów fizycznych akceleratorów biomedycznych to działania fizyka medycznego, które są punktem wyjścia do dalszych aktywności.
W radioterapii wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, które niszczy organizmy żywe. Niezależnie od tego, czy są to zmienione chorobowo komórki czy prawidłowo funkcjonujące. Dlatego proces planowania rozkładu dawki w ciele pacjenta to bardzo ekscytujący proces. Oczywiście, obliczenie dawki z wykorzystaniem algorytmów to jedna strona medalu, a druga to precyzyjne jej podanie, w czasie zabiegu radioterapii. Wymagana jest więc stała kontrola i weryfikacja zgodności tych dwóch procesów. Na zakończenie – kilka przykładów obecnie stosowanych w radioterapii technik leczenia, z uwzględnieniem różnorodności konstrukcji akceleratorów biomedycznych.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 27.01.2022 r. o godz. 1600. Uniwersytet Śląski zmienił stopień zagrożenia COVID, seminarium odbędzie się tylko w formie zdalnej.

Link do konwersatorium: MS Teams.
Dostęp możliwy jest również przez przeglądarkę i „Poczekalnię”. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska.

 

ptf_logoLogo NIO Gliwice