Archiwa kategorii: Aktualności

08.12.2016, mgr Bogusław Lanuszny, „Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne a promieniowanie ciała doskonale czarnego”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   mgr Bogusław Lanuszny

nauczyciel fizyki w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach,

Laureat w 2016 roku Nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli zapopularyzację fizyki oraz stosowanie nowatorskich metod nauczania

Wygłosi wykład:

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne a promieniowanie ciała doskonale czarnego

W wykładzie zostaną omówione zagadnienia dotyczące promieniowania ciała doskonale czarnego oraz zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego, które będą sprawdzone
doświadczalnie przy pomocy 
zestawu wykonanego w pracowni fizycznej VIII LO.

W drugiej części wykładu zostaną scharakteryzowane projekty dydaktyczne
z fizyki i astronomii realizowane w VIII LO w Katowicach.

Konwersatorium odbędzie się dnia 08.12.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

24.11.2016, prof.dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, ” Czy wystarczy zobaczyć aby rozpoznać ?”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wygłosi wykład:

  Czy wystarczy zobaczyć aby rozpoznać?

Problem percepcji bodźców z otoczenia i wyciąganie z nich wniosków, to zagadnienie badane przez uczonych z różnych dyscyplin nauki, techniki czy medycyny. Współcześnie najszerzej i bardzo kompleksowo do tego problemu podchodzi kogniwistyka – nauka multidyscyplinarna i zarazem interdyscyplinarna znajdująca się na pograniczu wielu dziedzin: psychologii poznawczej, neurobiologii, filozofii umysłu, sztucznej inteligencji, czy wręcz logiki i fizyki.

Udział poszczególnych zmysłów w percepcji bodźców z otoczenia jest bardzo różny. Nie ulega dyskusji, że informacja optyczna, czyli zmysł wzroku, dominuje nad pozostałymi. Ponad 80% bodźców dociera do nas kanałem optycznym. I to jest powód, dla którego fizycy optycy, do których należę, czy optoelektronicy, od lat badają możliwości światła jako nośnika informacji o otaczającym nas świecie. Informacja optyczna pozwala na rozróżnianie kształtów, barw, rozmiarów, jasności. Pozwala na ocenę odległości, śledzenie ruchomych obiektów, rozpoznawanie i klasyfikację.

Człowiek wykonuje ten proces na codzień, wręcz automatycznie i bez większego zastanowienia. Ale czy wystarczy zobaczyć, aby rozpoznać. W proces poznawczy zamieszane są także pamięć, myślenie, umiejętność koncentracji na kluczowych szczegółach, czy ostateczne podejmowanie decyzji.

A jak skonstruować system automatycznego widzenia. Na co trzeba położyć nacisk. Jak to wszystko połączyć. Problemy te widziane oczami fizyka optyka są tematem mojego wystąpienia.

Konwersatorium odbędzie się dnia 24.11.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Nagrody PTF 2016

Z radością informujemy, że na wniosek katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego wśród uhonorowanych uczonych, nauczycieli i popularyzatorów fizyki znaleźli się:

  1. dr Andrzej Wilczek, który za rozprawę doktorską „Lambda production in p+p interactions at SPS energies” wykonaną w Zakładzie Fizyki Jądrowej Instytutu Fizyki w Katowicach pod kierownictwem  prof. Wiktora Zippera oraz dr hab. Seweryna Kowalskiego otrzymał wyróżnienie,
  2. mgr Bogusław Lanuszny, nauczyciel VIII KLO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, który za popularyzację fizyki oraz stosowanie nowatorskich metod nauczania prowadzących do osiągania przez jego uczniów wielu sukcesów w konkursach i olimpiadach otrzymał Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli.

Więcej informacji na temat tegorocznych laureatów można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/nagrody-i-wyroznienia-ptf-w-2016-r/

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy im dalszych sukcesów na drodze kariery naukowej i dydaktycznej.

13-15 maj 2016, „Collider Physics”, 2 Sympozjum Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego Towarzystwa Fizycznego

W dniach 13 do 15 maja 2016 w Katowicach odbyło się 2 Sympozjum Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez  Polskie Towarzystwo Fizyczne, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W wydarzeniu udział wzięło 78 osób, w tym 6 osób reprezentujących ośrodki zagraniczne. Referaty zostały podzielone na sesje: LHC physics, Quark-flavour physics, Cosmology, Strong interactions, Theory, Beyond the SM, Radiative corrections at colliders, Neutrino physics. W sumie wygłoszono 35 referatów. W trakcie sympozjum odbyła się Sesja Posterowa na której przedstawiono 11 posterów. Wyróżniono dwa postery: Wojciech Flieger (U. Sląski)  oraz Tomasz Krajewski (U. Warszawski).

Uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchania koncertu NOSPR w nowym gmachu narodowej orkiestry,  zwiedzenia nowoczesnej biblioteki CINIBiBA, zwiedzenia z przewodnikiem Katowic oraz udziału w Nocy Muzeów.

W trakcie sympozjum odbyło się także zebranie członków sekcji  Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Więcej informacji łącznie z materiałami konferencyjnymi można znaleźć na stronie internetowej: link

4-6 czerwca 2016, Zabrze, Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków

W terminie 4-6 czerwca 2016 r w Zabrzu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Fizyków. Miejsce to zostało wybrane ze względu na atrakcyjność turystyczną, którą stanowiło zwiedzanie zabytkowej kopalni Guido. Mottem tegorocznej konferencji były słowa Henri Poincarego, jakie wypowiedział podczas swojego odczytu na Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Fizyków w 1990 roku: ,,Naukę buduje się z faktów, tak jak dom z cegieł; lecz nagromadzenie faktów jeszcze nie jest nauką, podobnie jak sterta
kamieni nie jest domem”.

Podczas konferencji odbyło się wiele wykładów studentów z różnych Uczelni. Odbyła się również sesja posterowa podczas, której studenci mogli zaprezentować swoje wyniki. Wszelkie wystąpienia były oceniane przez komisję, w której skład wchodzili Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.

W tym roku za najlepszą prezentację zostali nagrodzeni:
I miejsce: Wiktor Łachmański: Fizyczne podstawy procesu scyntylacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II miejsce: inż. Michał Kud: Radiorośliny
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

III miejsce: inż. Wiktor Warchałowski i inż. Michał Misiek: Zanieczyszczenia środowiska czyli jak poznać wroga
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Nagroda publiczności: inż. Marek Mika: Dualizm korpuskularno-falowy w kropli oleju
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wyróżnienie: mgr Mateusz Zelent: Badanie procesu przemagnesowywania i właściwości dynamicznych periodycznie perforowanych kryształów magnonicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Za najlepszy poster zostali nagrodzeni:
I miejsce: Andrzej Więckowski: Metody numeryczne w nanodrutach kwantowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach.

II miejsce: Mateusz Grala: Pomiar odległości do galaktyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

III miejsce: inż. Elżbieta Gotfryd: Nanocząstki magnetyczne. Wybrane właściwości na przykładzie ferrytyny
Politechnika Krakowska.

Nagroda publiczności: Mateusz Grala: Pomiar odległości do galaktyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://okknf.smcebi.edu.pl/

„Collider Physics” 2 Sympozjum Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego Towarzystwa Fizycznego

W dniach od 13 do 15 maja br. w Katowicach odbędzie się 2 Sympozjum Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Spotkanie jest wspólnie organizowane przez  Polskie Towarzystwo Fizyczne, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału młodych naukowców (studentów ostatnich
lat studiów magisterskich i doktorantów) dla których przewidziana jest „Sesja Młodych Naukowców” oraz sesja posterowa.

W ramach sympozjum przewidziane są także wykłady wybitnych  polskich specjalistów
w dziedzinie cząstek elementarnych.

Więcej informacji odnośnie tematyki sympozjum, planu konferencji i rejestracji
można znaleźć na stronie internetowej: link

Nagrody PTF 2015

Nagrody PTF 2015

W ramach XLIII Zjazdu Fizyków Polskich odbywającego się w tym roku w Kielcach, zostali uhonorowani wybitni uczeni, nauczyciele oraz popularyzatorzy fizyki. Przy rozdawaniu nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego nie pominięto członków oraz osób związanych z Oddziałem Katowickim PTF.

Jury zdecydowało się wyróżnić Panią Małgorzatę Szymurę za scenariusz cyklu lekcji „Promieniowanie ciał. Widma.” Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch pracowników Instytutu Fizyki w Katowicach:

  • Dr Bartłomiej Gardas- nagrodzony nagrodą PTF za rozprawę doktorską pt „Ricatti equation in studies of spin-boson systems”,
  • Prof. dr hab. Marian Paluch- nagrodzony wyróżnieniem naukowym PTF im. Wojciecha Rubinowicza za „Badania zjawisk relaksacyjnych w materii skondensowanej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://www.ptf.net.pl/pl/jak-uczyc-o-swietle-konkurs/

http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/nagrody-ptf-za-2015r/

Laureatom serdecznie gratulujemy.

head_brand_new

XXXIX International Conference of Theoretical Physics – Matter To The Deepest

Matter To The Deepest
Recent Developments In Physics Of Fundamental Interactions
XXXIX International Conference of Theoretical Physics

„Every second year the Particle Physics and Astrophysics and Cosmology groups of the University of Silesia, Katowice, Poland, organises the International Conference on Theoretical Physics. This year the conference is organised jointly by the University of Silesia and the Polish Physical Society.”