16.12.2021 Konwersatorium – mgr Filip Czernow

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

Filip Czernow

doktorant w Szkole Doktorskiej UŚ

Wygłosi wykład pt.

Fizyka w filmie i fotografii

Jako praktyk w dziedzinie filmu i fotografii, postaram się przybliżyć zasady działania sprzętu filmowego; w tym kamer, lamp, wyświetlaczy i systemów postprodukcyjnych. Zaprezentowane zostaną praktyczne zastosowania zjawisk z takich obszarów fizyki jak: mechanika kwantowa, elektromagnetyzm, czy optyka.

Lista tematów:
– Fizyka materiałów światłoczułych (światło i chemia). W formie rysu historycznego przedstawione zostaną zasady działania analogowych materiałów światłoczułych.
– Kwantyzacja i szum. Prezentacja zasady działania współczesnych matryc cyfrowych.
– Długość fali świetlnej i pryzmat w trójprzetwornikowych kamerach. Zasada działania kamer telewizyjnych, w których zastosowano system składający się z trzech sensorów.
– System substraktywny i addytywny. Różnice w mieszaniu barw na przykładzie materiałów odbijających światło i wyświetlaczy.
– Trójkąt chrominancji i krzywa Plancka. Definicja i znaczenie dla filmu zagadnienia temperatury barwowej światła.
– Koło barw i „nieistniejące kolory”. Prezentacja zasad interpretacji koloru we współczesnych systemach kolorkorekcji.
– Błędy optyczne jako środek wyrazu. Prezentacja różnych układów optycznych w kamerkach (obiektywy sferyczne, anamorficzne, aberracja chromatyczna itp.)
– Soczewki Fresnela. Opis praktycznego zastosowania zjawiska Fresnela na przykładzie filmowego sprzętu oświetleniowego.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 16.12.2021 r. o godz. 1600, wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo