24.10.2019, prof. Danuta Stróż „Stopy z pamięcią kształtu i ich zastosowania”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. dr hab. Danuta Stróż

   Zakład Biomateriałów, 

Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych 

Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

Stopy z pamięcią kształtu i ich zastosowania

Stopy z pamięcią kształtu należą do tzw. materiałów inteligentnych. Materiały inteligentne są to takie materiały, które reagują w kontrolowany sposób na bodziec zewnętrzny. Łączą zatem cechy czujnika i aktywatora. W przypadku stopów z pamięcią kształtu bodźcem zewnętrznym jest zmiana temperatury bądź przyłożone zewnętrzne naprężenie a reakcją materiału jest zmiana kształtu. W niektórych materiałach można uzyskać zmianę kształtu poprzez przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego. Mechanizm tego zjawiska, którym jest odwracalna termosprężysta przemiana martenzytyczna, zostanie w sposób przystępny omówiony w wykładzie. Podane zostaną również przykłady zastosowań tych materiałów.

Konwersatorium odbędzie się dnia 24.10.2019 r. o godz. 1600
w Sali nr 227 Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 (dawna Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo