7.11.2019, prof. W. Płaczek, „Fabryka Promieni Gamma – narzędzia badawcze nowej generacji wykonane ze światła”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. Wiesław Płaczek

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Jagielloński

Wygłosi wykład:

Fabryka Promieni Gamma – narzędzia badawcze nowej generacji wykonane ze światła

Projekt „Fabryka Promieni Gamma” (ang. Gamma Factory) oferuje możliwość stworzenia narzędzi badawczych nowego typu poprzez wytwarzanie w kompleksie akceleratorowym CERNu relatywistycznych wiązek silnie zjonizowanych atomów i wzbudzanie ich atomowych stopni swobody przy użyciu lasera w celu uzyskania silnie skolimowanych wiązek wysokoenergetycznych fotonów. Intensywność takich wiązek może przewyższyć o wiele rzędów wielkości intensywności aktualnie działających źródeł fotonów, zwłaszcza w szczególnie interesującym zakresie energii od około 100 keV do ponad 400 MeV. Wiązki fotonów o takich energiach mogą zostać użyte do wytwarzania wtórnych wiązek spolaryzowanych elektronów, spolaryzowanych pozytonów, spolaryzowanych mionów, neutrin, neutronów i jonów radioaktywnych. „Fabryka Promieni Gamma” pozwoli otworzyć nowe perspektywy badań naukowych przy użyciu powyższych pierwotnych oraz wtórnych wiązek cząstek w wielu dziedzinach fizyki: od fizyki cząstek przez fizykę jądrową po fizykę atomową. Oprócz badań podstawowych, stwarza ona też duże możliwości dla wielu badań aplikacyjnych, np. w fizyce medycznej czy energetyce jądrowej. Projekt osiągnął już swój pierwszy ważny kamień milowy, mianowicie w roku 2018 udało się pomyślnie przyśpieszać wiązki silnie zjonizowanych atomów ołowiu – najpierw w akceleratorze SPS, a następnie w LHC. Obecnie przygotowywany jest eksperyment mający być dowodem zasady działania „Fabryki Promieni Gamma” (ang. Proof-of-Principle – PoP), który ma być przeprowadzony w najbliższych latach przy użyciu akceleratora SPS. Jego celem jest zademonstrowanie możliwości wzbudzania silnie zjonizowanych atomów ołowiu przy użyciu dedykowanego systemu laserowego, jak również zbadanie metod ekstrakcji oraz detekcji wiązek emitowanych fotonów. Planowane jest także wykonanie różnorodnych pomiarów w dziedzinie fizyki atomowej oraz przetestowanie nowych technik chłodzenia wiązek atomów w oparciu o efekt Dopplera. Wyniki tego eksperymentu będą kluczowe dla ostatecznego celu projektu „Fabryki Promieni Gamma”, jakim jest jego implementacja w LHC.

Konwersatorium odbędzie się dnia 7.11.2019 r. o godz. 1600
w Sali nr 227 Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14 (dawna Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ptf_logo