Archiwa kategorii: Seminaria

20.10.2016, prof. dr hab. Marek Zrałek, „Neutrina kluczem do Nowej Fizyki”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. dr hab. Marek Zrałek

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

  Neutrina kluczem do Nowej Fizyki

Od chwili odkrycia neutrin zaczęły one dostarczać istotnych informacji o mikroświecie. Pozwoliły utrzymać w mocy prawo zachowania energii i pędu; sformułować pierwszy model oddziaływań słabych; zasugerować możliwość istnienia fermionów, będących własnymi antycząstkami; wykryć łamanie symetrii C oraz P czy też wyznaczyć liczbę generacji kwarków i leptonów. Zorientowano się, że pomimo tak słabego oddziaływania neutrina mogą dostarczyć informacje o wielu własnościach materii. Zaczęto budować coraz większe i lepsze detektory mogące je skuteczniej rejestrować.

W efekcie:
• zaobserwowaliśmy neutrina docierające do Ziemi po wybuchu supernowej;
• stwierdziliśmy, że mniej neutrin elektronowych dociera ze Słońca niż przewiduje teoria;
• wykryliśmy ich oscylacje, z czego wynika, że są to cząstki posiadające masę;
• coraz bardziej precyzyjnie znajdujemy elementy macierzy mieszania;
• zaobserwowaliśmy neutrina o ogromnej energii przylatujące z kosmosu;
• są pierwsze symptomy, że w sektorze leptonowym jest łamana symetria CP;
• testujemy spełnianie symetrii Lorentza;
• używamy neutrin do badania efektów kwantowych na makroskopowych odległościach;
• poszukujemy neutrin sterylnych w dużym przedziale masy, a także
• staramy się zaobserwować podwójny bezneutrinowy rozpad beta.
Panuje powszechne przekonanie, że dalsze precyzyjne poznawanie własności neutrin da wskazówki jak rozszerzyć Model Standardowy i odpowie na ważne pytania dotyczące Wszechświata.

Konwersatorium odbędzie się dnia 20.10.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

16 czerwca 2016, prof. dr hab. Marek Szopa „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”

Sekcja „Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych” Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Oddział Katowicki  

 

zaprasza na konwersatorium na którym:

   prof. dr hab. Marek Szopa

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

 Jak teoria gier może przedłużyć życie?

11 lutego 2015 przeprowadzono pierwszy w Polsce tzw. przeszczep krzyżowy nerek od żywych niespokrewnionych dawców. Zabieg przeprowadzono u dwóch par, w których mężczyźni chcieli oddać nerkę swym partnerkom, ale nie mogli tego zrobić z powodu niezgodnej grupy krwi lub niezgodności tkankowej. Dlatego też pary te musiały wymienić się nerkami. Podobne transplantacje przeprowadzano na świecie od lat 90 ubiegłego wieku. Praktyka tego typu przeszczepów oraz badania pokazują, że transplantacje krzyżowe nie są w stanie znacząco poprawić sytuacji tysięcy osób oczekujących na przeszczep nerki. W 2007 roku w Stanach Zjednoczonych zaproponowano metodę poszukiwania dawców do przeszczepów nerek opartą na algorytmie dopasowania TTC. W metodzie tej zwanej NEAD wykorzystuje się łańcuch dawców i biorców zapoczątkowany przez tzw. dawcę altruistycznego, a operacje są przeprowadzane niejednocześnie. Dzięki niej, w krótkim czasie zwiększyła się liczba przeszczepów od żywych dawców. Jej twórcy, amerykański ekonomista i matematyk Alvin Roth oraz specjalista z teorii gier Lloyd Shapley, dostali w 2012 roku nagrodę im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii. W prezentacji przedstawię teorię stabilnego dopasowania: algorytmy odroczonej akceptacji (lub stabilnego małżeństwa) i algorytm TTC oraz ich zastosowania do różnych dziedzin życia społecznego. Dzięki przedstawionym algorytmom możliwy staje się nowy rodzaj ekonomii, dla której alokacja dóbr nie opiera się na pieniądzu, ale na matematycznych algorytmach dopasowania, co daje szerokie możliwości optymalizacji wykorzystania zasobów. Omówię właściwości tych algorytmów oraz ich odporność na manipulacje. Przedstawię cechy algorytmu TTC, dzięki którym krzyżowe transplantacje nerek można było zastąpić łańcuchowymi. Połączenie medycyny, matematyki i ekonomii daje unikalne możliwości polepszenia standardu, a niejednokrotnie przedłużenia życia wielu tysiącom ludzi na świecie. Na zakończenie przedstawię kilka anegdot z moich rozmów z Noblistą Alvin’em Roth’em.

Konwersatorium odbędzie się dnia 16.06.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

21 kwietnia 2016, dr Łukasz Machura „Niezwykłe własności całkiem zwykłych układów dynamicznych””

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

   dr Łukasz Machura

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Wygłosi wykład:

 Niezwykłe własności całkiem zwykłych układów dynamicznych

Klasyczne układy dynamiczne badane są od lat. Zazwyczaj są pierwszymi problemami z którymi stykają się przyszli fizycy. Kto z nas nie analizował drgań wymuszonych oscylatora harmonicznego za pomocą równań Newtona? Wydaje się, iż nie jesteśmy w stanie opisać żadnych nowych zjawisk z ich pomocą. W czasie wykładu postaram się pokazać, że relatywnie proste równania ruchu posiadają rozwiązania opisujące niezwykle ciekawe i nie do końca intuicyjne własności fizyczne.

Konwersatorium odbędzie się dnia 21.04.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

3 marca 2016, prof. Bogdan Cichocki „O Marianie Smoluchowskim na niecałe dwa lata przed setną rocznicą śmierci”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

 prof. dr hab. Bogdan Cichocki

Uniwersytet Warszawski

Wygłosi wykład:

 O Marianie Smoluchowskim na niecałe dwa lata przed setną rocznicą śmierci

We wrześniu 2017 r. minie sto lat od przedwczesnej śmierci genialnego fizyka polskiego Mariana Smoluchowskiego. Wykład poświęcony będzie przedstawieniu jego pasjonującej drogi życiowej i omówieniu jego osiągnięć naukowych. W szczególności zostanie przypomniana jego niezwykle ważna rola jaką odegrał w „powołaniu atomów do życia”.

Konwersatorium odbędzie się dnia 03.03.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

14 stycznia 2016, prof. Krzysztof Rogacki „Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe – spektakularne osiągnięcia, zadziwiające perspektywy”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

 prof. dr hab. Krzysztof Rogacki

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław oraz
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, PAN, Wrocław

Wygłosi wykład:

 Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe – spektakularne osiągnięcia, zadziwiające perspektywy

W trakcie wykładu przedstawię krótkie wprowadzenie do nadprzewodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem nadprzewodników wysokotemperaturowych. Omówię przykłady ich zastosowania, w tym przykłady prostych urządzeń lewitujących praktycznie bez zużycia energii. Zastanowimy się nad ograniczeniami związanymi z wykorzystaniem zjawiska nadprzewodnictwa w wysokich temperaturach oraz w jaki sposób niektóre z tych ograniczeń pokonać. Przedstawię możliwości zastosowania nowych nadprzewodników otrzymanych na bazie Fe i As do transportu energii i wytwarzania silnych pól magnetycznych. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujemy nowych materiałów nadprzewodzących w temperaturze ciekłego helu, azotu i w temperaturze pokojowej.

Konwersatorium odbędzie się dnia 14.01.2016 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

10 grudzień 2015, mgr Damian Kimla i mgr Sławomir Binek „Kto pyta ten … wie”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

 mgr Damian Kimla (nauczyciel, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu)
oraz
mgr Sławomir Binek (nauczyciel, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)

Wygłoszą wykład:

 Kto pyta ten… wie


Wykład związany jest z tematyką planowanych rozpraw doktorskich przygotowywanych w Instytucie Fizyki UŚ poświęconych zagadnieniom nauczania fizyki w szkole.

Czy lekcje fizyki mogą wywoływać wśród uczniów pozytywne emocje? Co zrobić, żeby lekcja budziła zainteresowanie przez całe 45 minut? Skupienie uczniów podczas zajęć edukacyjnych statystycznie trwa nie dłużej niż 10 minut. Efektywność nauczania fizyki w szkole średniej ma istotne znaczenie, również w kolejnym etapie kształcenia, a rozbudzenie zamiłowania do nauk ścisłych bezpośrednio przekłada się na liczbę przyszłych studentów fizyki i kierunków pokrewnych.

Jesteśmy nauczycielami, którzy wdrożyli w swoich szkołach nowatorską, w naszym środowisku, metodę nauczania – system indywidualnych odpowiedzi.

Przedstawimy narzędzia, z których korzystamy oraz zaprezentujemy Państwu wyniki naszych badań. Pozwoliły one odpowiedzieć na pytanie czy to co robimy nie tylko jest ciekawe, ale czy również skuteczne.


Konwersatorium odbędzie się dnia 10.12.2015 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

26 listopad 2015, dr Tomasz Rożek „Jak mówić, żeby zostać zrozumianym?”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

 dr  Tomasz Rożek

  dziennikarz, fizyk, popularyzator nauki

Wygłosi wykład:

Jak mówić, żeby zostać zrozumianym?

  Mówić człowiek uczy się w wieku 2-3 lat. Ale przemawianie, to coś zupełnie innego. Jak mówić o nauce, żeby zostać (dobrze) zrozumianym? I jak robić to w nowych mediach? Internet to specyficzne miejsce i wymaga specyficznego języka. Warto się go nauczyć. Po co? Dla młodych ludzi Internet to nie e-mail i strona www. To niemal kontynent na którym funkcjonują. Po to by porozumieć się z „tubylcami” trzeba nauczyć się ich języka i poznać zwyczaje.
W czasie spotkania podzielę się swoimi doświadczeniami w popularyzacji nauki, którą prowadzę głownie przez nowe media.

Konwersatorium odbędzie się dnia 26.11.2015 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

12 listopad 2015, dr Bartosz Głowacz, „Metody fizyki atomowej w biologii i medycynie”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

 dr  Bartosz Głowacz

  z Instytutu Fizyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wygłosi wykład:

Metody fizyki atomowej w biologii i medycynie

Intensywne prace nad metodami uzyskiwania wysokich wartości polaryzacji jądrowej atomów gazów szlachetnych takich jak 3He czy 129Xe motywowane były przede wszystkim potrzebami eksperymentów fizyki jądrowej i ultra precyzyjnej magnetometrii. Po ponad 30-latach rozwoju metod polaryzacji – Pompowania Optycznego z Wymianą Metastabilności i Pompowania Optycznego z Wymianą Spinu, spolaryzowany gaz został z powodzeniem użyty jako środek kontrastowy, umożliwiając uzyskanie obrazu płuc ludzkich metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (z ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI).

W swoim wystąpieniu omówię motywacje do zastosowania spolaryzowanych kontrastów gazowych w obrazowaniu medycznym, odnosząc się do istotnych ograniczeń konwencjonalnego obrazowania MRI opartego na jądrach atomu wodoru. Zaprezentuję dwie metody polaryzacji gazów szlachetnych, omawiając, na podstawie własnych doświadczeń, ich zalety oraz ograniczenia, a także opowiem o aspektach eksperymentalnych w zakresie samej techniki obrazowania MRI z wykorzystaniem tego „egzotycznego” kontrastu. Na koniec przedyskutuję obecny stan rozwoju tej metody diagnostycznej, wskazując potencjalne aplikacje biomedyczne i przemysłowe.

Konwersatorium odbędzie się dnia 12.11.2015 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

22 październik 2015, dr Krzysztof Kaczor, „Jak uczyć fizyki w szkole, w której fizyki nie ma? Fizyka sportów walki.”

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki

zaprasza na konwersatorium, na którym:

 dr  Krzysztof Kaczor

 nauczyciel fizyki, zastępca Dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana
Żeromskiego w Bielsku-Białej

Wygłosi wykład na temat:

Jak uczyć fizyki w szkole, w której fizyki nie ma? Fizyka sportów walki.


Wykład ma na celu przedstawienie sytuacji dotyczącej nauczania fizyki w szkołach o różnym profilu (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).  W szczególności, wykład oparty będzie na osobistych doświadczeniach  i obserwacjach procesu zmian jakie zachodzą w szkole ogólnokształcącej w zakresie programu i sposobów nauczania fizyki. Zastanowimy się nad przyczynami słabej kondycji fizyki w szkole średniej i jej pozycji w „rankingu uczniowskiego poważania”.  Czy jest szansa na to, aby fizyka wróciła do łask,  czy może znaleźć się w zbiorze przedmiotów, które uczniowie darzą zainteresowaniem? Czy i jaka powinna być współpraca szkół z uczelniami? Przypadkiem do analizy będzie projekt realizowany we współpracy z czechowickim klubem sportowym w ramach programu”Współpraca w nauce” dotyczący zastosowań fizyki w sztukach walki.

Konwersatorium odbędzie się dnia 22.10.2015 r. o godz. 1600
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Uniwersytecka 4

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!