Archiwum kategorii: Seminaria

24.02.2022 – Konwersatorium dr inż. Piotr Ślęczkowski, ICh UŚ

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

dr inż. Piotr Ślęczkowski

z Instytutu Chemii UŚ

wygłosi wykład pt.

Reagujące na bodźce materiały organiczne do zastosowań w fotonice i optoelektronice

Półprzewodniki organiczne na dobre zagościły w naszych domach (i kieszeniach) jako materiały używane w postaci cienkich warstw w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (ang. organic light-emitting diodes, OLEDs). Praktycznie nieograniczona możliwość modyfikacji struktury chemicznej cząsteczek organicznych pozwala na kontrolę ich właściwości optycznych i elektrycznych, osiągnięcie której prowadzić będzie w najbliższym czasie do powstania i rozwoju nowych technologii fotonicznych.
W pierwszej części wystąpienia omówione zostaną materiały ciekłokrystaliczne, które od kilku dekad pozostają obiektem szeroko zakrojonych badań ze względu na możliwość modulacji ich struktury przy pomocy bodźców zewnętrznych, takich jak temperatura czy pole elektryczne. Chiralne nematyki to podgrupa ciekłych kryształów charakteryzująca się helikalną strukturą oraz specyficznymi własnościami optycznymi, w tym selektywnym odbiciem światła spolaryzowanego kołowo [1]. Przedstawione zostaną wyniki badań kropli ciekłych kryształów domieszkowanych chirooptycznymi motorami molekularnymi, których struktura molekularna może być przełączana za pomocą promieniowania UV [2]. Zaprezentowana zostanie możliwość optycznego sterowania skokiem helisy, co dowodzi, że krople chiralnych nematyków mogą być doskonałą platformą do wytwarzania laserów 3D z możliwością strojenia długości fali akcji laserowej [3].
Druga część wystąpienia dotyczyć będzie stosunkowo nowej grupy materiałów, jakimi są organiczne polimery supramolekularne, które w przeciwieństwie do polimerów kowalencyjnych tworzą stabilne struktury bazując na oddziaływaniach niekonwalencyjnych (wiązania wodorowe, oddziaływania van der Waalsa,…). Przedstawione w komunikacie związki chemiczne, triamidotrifenyleny (TTA), tworzą jednowymiarowe struktury o helikalnej topologii [4], która może okazać się korzystna z punktu widzenia przewodzenia nośników ładunku wzdłuż włókien polimerowych.

[1] I. Musevic, Liq. Cryst. 2014, 41, 418-429.
[2] A. Bosco, et al. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14615-14624.
[3] P. Ślęczkowski, Y. Zhou, S. Iamsaard, J. J. de Pablo, N. Katsonis, E. Lacaze, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018, 115, 4334-4339.
[4] M. L. Ślęczkowski, M. F. J. Mabesoone, P. Ślęczkowski, A. R. A. Palmans, E. W. Meijer, Nat. Chem. 2021, 13, 200-207.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 24.02.2022 r. o godz. 1600. Seminarium odbędzie się tylko w formie zdalnej.
Łączyć można się od godz. 15:30.

Link do konwersatorium: MS Teams.
Dostęp możliwy jest również przez przeglądarkę (np. Edge(Win), Safari(Mac)) i „Poczekalnię”. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska.

 

ptf_logo

27.01.2022 Konwersatorium – prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek

z Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach

wygłosi wykład pt.

Fizyk medyczny w radioterapii

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej aktywności fizyka w ośrodku klinicznym, jakim jest zakład radioterapii. Zostanie omówionych pięć zagadnień związanych z zastosowaniem metod fizyki w radioterapii.
W pierwszej części – informacje związane z zawodem fizyka medycznego, a w zasadzie specjalistą w dziedzinie fizyka medyczna. Pomiary parametrów fizycznych akceleratorów biomedycznych to działania fizyka medycznego, które są punktem wyjścia do dalszych aktywności.
W radioterapii wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, które niszczy organizmy żywe. Niezależnie od tego, czy są to zmienione chorobowo komórki czy prawidłowo funkcjonujące. Dlatego proces planowania rozkładu dawki w ciele pacjenta to bardzo ekscytujący proces. Oczywiście, obliczenie dawki z wykorzystaniem algorytmów to jedna strona medalu, a druga to precyzyjne jej podanie, w czasie zabiegu radioterapii. Wymagana jest więc stała kontrola i weryfikacja zgodności tych dwóch procesów. Na zakończenie – kilka przykładów obecnie stosowanych w radioterapii technik leczenia, z uwzględnieniem różnorodności konstrukcji akceleratorów biomedycznych.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 27.01.2022 r. o godz. 1600. Uniwersytet Śląski zmienił stopień zagrożenia COVID, seminarium odbędzie się tylko w formie zdalnej.

Link do konwersatorium: MS Teams.
Dostęp możliwy jest również przez przeglądarkę i „Poczekalnię”. Prosimy o podawanie imienia i nazwiska.

 

ptf_logoLogo NIO Gliwice

9.12.2021 – „Fizyka Lema: wczoraj Fiction, dzisiaj Science”

W dniu 13 września 2021 roku minęła setna rocznica urodzin Stanisława Lema. Sejm RP zdecydował o upamiętnieniu tej rocznicy ustanawiając rok 2021 Rokiem Lema. Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego włączając się w trwające obchody zapraszają na otwarte wydarzenie „Fizyka Lema: wczoraj Fiction, dzisiaj Science”, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021.

Czy literatura jest prorokiem dla nauki, jak będzie wyglądał świat w najbliższej i dalszej przyszłości, jakie są obawy i oczekiwania związane z rozwojem nauki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielą literaturoznawcy, pisarze, artyści i fizycy w ramach wykładów, wywiadu i dyskusji panelowej.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://us.edu.pl/instytut/ifiz/rok-lema-2021/
Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – transmisja online dostępna będzie na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prof. dr hab. Danuta Stróż.
Patronat medialny: Wydawnictwo Zysk i Spółka, Telewizja Uniwersytetu Śląskiego, Gazeta Uniwersytecka, Portal Przystanek Nauka

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!
Dyrekcja Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego, UŚ
dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ – Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ – Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział w Katowicach
dr hab. Paweł Zajdel, prof. UŚ

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Janusz Gluza
dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ
dr Katarzyna Balin

16.12.2021 Konwersatorium – mgr Filip Czernow

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

Filip Czernow

doktorant w Szkole Doktorskiej UŚ

Wygłosi wykład pt.

Fizyka w filmie i fotografii

Jako praktyk w dziedzinie filmu i fotografii, postaram się przybliżyć zasady działania sprzętu filmowego; w tym kamer, lamp, wyświetlaczy i systemów postprodukcyjnych. Zaprezentowane zostaną praktyczne zastosowania zjawisk z takich obszarów fizyki jak: mechanika kwantowa, elektromagnetyzm, czy optyka.

Lista tematów:
– Fizyka materiałów światłoczułych (światło i chemia). W formie rysu historycznego przedstawione zostaną zasady działania analogowych materiałów światłoczułych.
– Kwantyzacja i szum. Prezentacja zasady działania współczesnych matryc cyfrowych.
– Długość fali świetlnej i pryzmat w trójprzetwornikowych kamerach. Zasada działania kamer telewizyjnych, w których zastosowano system składający się z trzech sensorów.
– System substraktywny i addytywny. Różnice w mieszaniu barw na przykładzie materiałów odbijających światło i wyświetlaczy.
– Trójkąt chrominancji i krzywa Plancka. Definicja i znaczenie dla filmu zagadnienia temperatury barwowej światła.
– Koło barw i „nieistniejące kolory”. Prezentacja zasad interpretacji koloru we współczesnych systemach kolorkorekcji.
– Błędy optyczne jako środek wyrazu. Prezentacja różnych układów optycznych w kamerkach (obiektywy sferyczne, anamorficzne, aberracja chromatyczna itp.)
– Soczewki Fresnela. Opis praktycznego zastosowania zjawiska Fresnela na przykładzie filmowego sprzętu oświetleniowego.

Konwersatorium odbędzie się w formie zdalnej dnia 16.12.2021 r. o godz. 1600, wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo

25.11.2021 – Konwersatorium – Stefan Janta, Planetarium Śląskie

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

Stefan Janta

dyrektor Planetarium Śląskiego

Wygłosi wykład pt. Śląski Park Nauki

Na seminarium przedstawiony zostanie aktualny stanie robót w sali planetarium, oczekiwanym systemie projekcji hybrydowej na sferycznym ekranie, jego możliwościach i pokładanych w tym systemie nadziejach.
Następnie dowiemy się o przygotowywanej od 3 lat ekspozycji dla Śląskiego Parku Nauki.
Jakie dziedziny wiedzy będziemy prezentować i w jaki sposób. Zaprezentujemy
nieco od kuchni trudności jakie nastręczało przygotowanie stanowisk (eksponatów)
od pomysłu, poprzez projekt aż do wykonania. Czego mogą się spodziewać odwiedzający
– jakich atrakcji, jakich doznań, czego będą mogli doświadczyć.
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznie im. Mikołaja Kopernika
http://www.planetarium.edu.pl

Konwersatorium odbędzie się w formie hybrydowej dnia 25.11.2021 r. o godz. 1600, w sali P/0/01 w budynku SMCEBI w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1a oraz z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo

21.10.2021 – Konwersatorium prof. dr hab. Elżbieta Zipper, IF UŚ

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Elżbieta Zipper

z Instytutu Fizyki UŚ

Wygłosi wykład pt. Jak postęp w nauce wpływa na nasze zdrowie i życie:

Olbrzymi rozwój nauki w ostatnich latach powoduje znaczące zmiany w różnych dziedzinach naszego życia. Ta zależność jest naprawdę niezwykła i otwiera przed ludzkością ciekawe perspektywy.
W wykładzie chcę pokazać jak najnowsze badania w fizyce, chemii, biotechnologii czy biologii molekularnej skutkują olbrzymim postępem m.in. w nowoczesnej diagnostyce i terapii w medycynie oraz ochronie środowiska. Zastosowanie nanotechnologii, druku 3D czy sztucznej inteligencji to tylko niektóre z nowych narzędzi którymi dziś dysponujemy i wykorzystujemy dla dobra nas wszystkich.

Konwersatorium odbędzie się w formie hybrydowej dnia 21.10.2021 r. o godz. 1600, w sali 227 na ul. Bankowej 14 w Katowicach oraz z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo

15.09.2021, prof. German Rodrigo „The future of particle physics”

Polskie Towarzystwo Fizyczne, IF UŚ oraz

ParticleFace COST EU action

zapraszają na konwersatorium na którym:

   prof. German Rodrigo

                                   CSIC-Valencia U., IFIC, Hiszpania

Wygłosi wykład online:

The future of particle physics

Z przyjemnością informujęmy o publicznym wykładzie prof.
Germana Rodrigo, który odbędzie się online 15-go
września br. o godz. 14. Szczegóły wraz z linkiem do platformy Zoom znajdują się na stronie

http://indico.if.us.edu.pl/event/9/page/5

Wykład zorganizownay jest w ramach konferencji naukowej, którą
organizuje Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wraz z Polskim
Towarzystwem Fizycznym oraz siecią EU COST „ParticleFace” w której grupa fizyków teoretyków z UŚ bierze udział.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

cost-logo-2-blue-300dpiptf_logo

10.06.2021 – Seminarium prof. dr hab. Paweł Olko IFJ, PAN

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Paweł Olko

z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Wygłosi wykład pt.:

Fizyka dla radioterapii protonowej przyszłości

Radioterapia protonowa jest zaawansowaną formą leczenia zmian nowotworowych przy użyciu wiązek protonowych o energiach do 250 MeV. Za jej główną zaletę uważa się możliwość uzyskania konformalnego rozkładu dawki przy wykorzystaniu zjawiska tzw. piku Bragga czyli zwiększonej depozycji energii protonu pod koniec jego zasięgu. Prowadzi to do zmniejszenia dawek na zdrowe tkanki. Dodatkowo protony charakteryzuje zwiększona skuteczność biologiczna względem wiązek klasycznych oraz możliwość weryfikacji procesu napromienienia poprzez pomiar indukowanych izotopów β+ oraz natychmiastowych kwantów gamma. Upowszechnienie przed kilku laty skanującej wiązki ołówkowej (Pencil Beam Scanning, PBS) uprościło proces leczenia i jeszcze bardziej zmniejszyło niepożądane dawki na zdrowe tkanki.
Radioterapia protonowa rozwija się w znacznej mierze w oparciu o metody przyspieszania, formowania i monitorowania wiązki protonowej opracowane dla potrzeb fizyki jądrowej. Wyzwanie stanowi konstrukcja nowych akceleratorów i precyzyjnych systemów prowadzenia napromieniania, umożliwiających prowadzenie radioterapii frakcjonowanej przestrzennie (terapia gridowa) jak i działających przy bardzo wysokich prądach wiązki (efekt FLASH). Potrzebne są precyzyjne detektory pozycjoczułe, o rozdzielczości czasowej umożliwiającej identyfikację pozycji cząstek, najlepiej z jednoczesnym pomiarem ich energii. Prowadzone są prace eksperymentalne i modelowe, które wskazują potrzebę uwzględniania w planowaniu leczenia zmiennej skuteczności biologicznej protonów. Postęp w tej dziedzinie da lekarzom jeszcze skuteczniejsze narzędzie w wale z rakiem.

Konwersatorium odbędzie się dnia 10.06.2021 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)


Link do prezentacji: pdf

 

ptf_logo

27.05.2021 – Seminarium prof. dr hab. Józef Spałek

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach

zaprasza na konwersatorium na którym:

prof. dr hab. Józef Spałek

z Instytutu Fizyki Teoretycznej UJ w Krakowie

Wygłosi wykład pt.:

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: Wyjście poza przybliżenie pola średniego i co z niego wynika – porównanie ilościowe z eksperymentem

W referacie przedstawię główne cechy wyjścia poza (zrenormalizowaną) teorię pola średniego i skupię się na ilościowym porównaniu wyników teoretycznych z danymi eksperymentalnymi dla nadprzewodników wysokotemperaturowych z miedzią. Robimy to po to, żeby przetestować własności tych układów w oparciu o koncepcję silnych korelacji między-elektronowych, które stanowią temat naszych głównych zainteresowań w ostatnich latach. Jeśli czasu starczy, omówię także nasze ostatnie prace dotyczące wzbudzeń kolektywnych, czyli kwantowych fluktuacji spinowych i ładunkowych, a przede wszystkim porównanie tych nowych wyników z eksperymentem, także ilościowe. Referat jest próbą prostego podsumowania przygotowywanego obszernego artykułu przeglądowego. Wyniki otrzymane we współpracy z Michałem Zegrodnikiem i Andrzejem Biborskim (obaj ACMiN AGH), druga część z Maćkiem Fidrysiakiem (IFT UJ).
Projekt finansowany w ramach grantu NCN OPUS (2019-22)

Konwersatorium odbędzie się dnia 27.05.2021 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo

22.04.2021 – Seminarium dr hab. Anna Gągor

Polskie Towarzystwo Fizyczne oddział katowicki

zaprasza na konwersatorium na którym:

dr hab. Anna Gągor

z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Wygłosi wykład pt.:

Projektowanie organiczno-nieorganicznych materiałów funkcjonalnych

Hybrydy organiczno-nieorganiczne bazujące na halogenkach metali (Sn(II), Sn(IV), Pb(II), Bi(III), Sb(III), Cd(II)) charakteryzują się wyjątkową różnorodnością struktur krystalicznych oraz bogatymi sekwencjami przemian fazowych. Część z nich prowadzi do powstania faz z uporządkowaniem dalekiego zasięgu (ferroelektrycznych, ferroelastycznych, piroelektrycznych), dlatego połączenia te zalicza się do tzw. materiałów „inteligentnych” (ang. smart materials), które mogą zostać wykorzystane w obszarze nowoczesnych technologii, jako materiały optoelektroniczne i elektrooptyczne, do magazynowania i przetwarzania informacji, jako przetworniki dielektryczne i czujniki. Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny wzrost zainteresowania hybrydami bazującymi na halogenkach metali związany jest jednak z ich aplikacyjnym zastosowaniem w ogniwach fotowoltaicznych.
Ogniwa fotowoltaiczne są jednym ze źródeł energii odnawialnej, które bezpośrednio przekształcają energię słoneczną w prąd elektryczny. Pomimo że od 2000 roku produkcja ogniw fotowoltaicznych na świecie rozwija się w tempie około 40% rocznie, problemem ciągle pozostaje koszt ogniw, wydajność, a także dostępność materiałów do ich produkcji. Jedną z najszybciej rozwijających się technologii fotowoltaicznych są ogniwa perowskitowe oparte na hybrydowym związku organiczno-nieorganicznym: metyloamoniowym jodku ołowiu(II) (MAPI) o strukturze krystalicznej perowskitu ABX3, z 3D wymiarową podsiecią anionową. Ogniwa perowskitowe charakteryzują się przede wszystkim niską ceną, wysoką zdolnością pochłaniania światła oraz szeroką możliwością zastosowań. Można nanosić je na folie PCV tworząc elastyczne i półprzeźroczyste cienkie warstwy. W ciągu niespełna 10 lat osiągnęły one wydajność porównywalną z ogniwami opartymi na rozwijającej się od ponad 50 lat technologii krzemowej. Największym problemem, jaki stoi przed powszechnym zastosowaniem tego związku, jest niska stabilność. Szybka degradacja pod wpływem wilgoci pozostaje główną barierą w rozwoju technologii. Dodatkową wadą jest obecność toksycznego ołowiu. W związku z powyższym bardzo istotne są badania nowych materiałów, które zachowując wszystkie zalety MAPI, będą posiadać lepszą stabilność, pomogą zmniejszyć jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne poprzez eliminację ołowiu oraz poprawią parametry pracy ogniwa.
Projektowanie nowych perowskitów zaczyna się od odpowiedniego doboru czynnika organicznego, kierującego procesem krystalizacji. To od niego zależy „sukces” jakim jest otrzymanie struktury z 3D podsiecią anionową. Kompleksowa analiza struktury krystalicznej, drgań sieci, właściwości optycznych i elektrycznych pozwalają określić molekularne/atomowe podłoże właściwości fizycznych. Modyfikacja składu chemicznego wpływając na ułożenie elementów struktury, stabilność fazową, właściwości optyczne oraz siłę wiązań pozwala na projektowanie nowych związków o zadanych właściwościach fizykochemicznych.

Konwersatorium odbędzie się dnia 22.04.2021 r. o godz. 1600
z wykorzystaniem platformy on-line Teams (wejście od 15.30 do 16.00)

Link do konwersatorium: MS Teams

 

ptf_logo